Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 16 november 2010. Prejudiciële zaak C-465/10. Deze zaak gaat over de vraag of er een bepaling in het gemeenschapsrecht bestaat die verplichting om verleende steun of subsidies terug te vorderen, wanneer een in het kader van het EFRO gesubsidieerde aanbestedende dienst bij de uitvoering één of meer regels inzake het plaatsen van overheidsopdrachten heeft geschonden?