Europese rechtspraak

Publicatie: 26 juni 2017

Door:


HvJ-EG, 17 september 2002. Zaak C-513/99. In een aanbesteding van een stadsbuslijn voor de stad Helsinki was een milieucriterium opgenomen betreffende stikstofmonoxide en het geluidsniveau. Het Hof oordeelde dat ecologisch voordeel mee mag wegen bij een aanbestedingsprocedure, indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden waardoor het vereiste dat het criterium verband moet houden met het voorwerp van de opdracht. Een gunningscriterium hoeft volgens het Hof dus niet noodzakelijk van zuiver economische aard te zijn.

Milieucriterium

De stad Helsinki had de opdracht voor de exploitatie van een stadsbuslijn gegund aan de onderneming HKL Bussiliikenne (HKL). In de aanbesteding was een milieucriterium opgenomen betreffende stikstofmonoxide en het geluidsniveau.

Hof

Het Hof oordeelt dat ecologisch voordeel mag meewegen bij een aanbestedingsprocedure, indien de milieucriteria:

  • inhoudelijk aansluiten bij het onderwerp van aanbesteding;
  • geen ongelimiteerde vrijheid van keuze in de aanbesteding opleveren;
  • uitdrukkelijk zijn genomen tijdens de inschrijvingsprocedure;
  • voldoen aan alle beginselen van gemeenschapsrecht, met name het non-discriminatie beginsel.

Voorwerp van de opdracht

Een gunningscriterium hoeft volgens het Hof dus niet noodzakelijk van zuiver economische aard te zijn. Milieucriteria kunnen als gunningscriterium worden meegewogen mits deze verband houden met het voorwerp van de opdracht.