Europese rechtspraak

Publicatie: 30 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 15 juni 2015. Prejudiciële zaak C-171/15. Deze zaak gaat over artikel 45 van richtlijn 2004/18/EG. Verzet art. 45 lid 2 van richtlijn 2004/18/EG zich ertegen dat het nationale recht een aanbestedende dienst verplicht met toepassing van het evenredigheidsbeginsel te beoordelen of uitsluiting moet volgen van een inschrijver die een ernstige beroepsfout heeft begaan?