Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 15 december 2010. Prejudiciële zaken C-357/10 – C-359/10. Deze zaak gaat over een Italiaanse gemeente die een aanbesteding uitschrijft voor een concessie voor vaststelling en inning van gemeentelijke reclamebelasting en openbare aanplakrechten. Voor het contract te kunnen finaliseren, moet nog voldaan worden aan een financiële voorwaarde, namelijk de hoogte van verzoeksters maatschappelijk kapitaal. Volgens de verzoekster mag deze voorwaarde niet gesteld worden. Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder jurisprudentie concessies en in het EUrrest van november 2012.