Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 15 juli 2011. Prejudiciële zaak C-218/11. Deze zaak gaat over art. 44(2) en art. 47 richtlijn 2004/18/EG inzake draagkracht en bekwaamheden. Hochtief Construction, een dochterbedrijf van Hochtief, moet haar winst jaarlijks aan de moedermaatschappij overdragen. Daardoor staat de balans altijd op nul of negatief. Hierdoor komt zij niet door de selectie van een overheidsopdracht. Hochtief vecht die beslissing aan, stellende dat de voorwaarde discriminerend is en de nationale wet overheidsopdrachten geschonden wordt.