Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 4 november 2008. Prejudiciële zaak C-378/08. Deze zaak gaat over een nationale regeling die volgens de overheid de analyse, planning en uitvoering van een sanering in een openbaar gebied rechtstreeks mag plaatsen bij particuliere marktdeelnemers, zonder een aanbestedingsprocedure te volgen. In het Verdrag tot oprichting van de EG en in de richtlijnen 2004/18/EG, 93/97/EEG en 89/665/EEG zijn beginselen over bescherming van de mededinging opgenomen. Staan deze de betreffende regeling in de weg?