Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 14 oktober 2014. Prejudiciële zaak C-410/14. Deze zaak betreft de vraag wanneer er sprake is van een overheidsopdracht in overeenstemming met artikel 1(2)(a) richtlijn 2004/18/EG. Is er ook sprake van een overheidsopdracht wanneer aanbestedende diensten een toelatingsprocedure voeren waarbij zij de opdracht plaatsen zonder één of meer ondernemers te kiezen (het openhouse-model)? En zo ja, hoe moet het kenmerk van de keuze voor ondernemers dan uitgelegd worden?