Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 17 oktober 2013. Prejudiciële zaak C-470/13. Deze zaak gaat over de uitsluiting uit een aanbestedingsprocedure voor verzekeringsdiensten wegens een wettelijke uitsluitingsgrond. Hoe moet artikel 45 richtlijn 2004/18/EG geïnterpreteerd worden? Mag een marktdeelnemer ook uitgesloten worden op een andere grond dan opgesomd in artikel 45? Men kan bijvoorbeeld denken aan gronden die gerechtvaardigd worden geacht om redenen van bescherming van het algemeen belang.