Europese rechtspraak

Publicatie: 7 januari 2013

Door:


Europese Commissie, 15 januari 2008. Subsidie aan NV Bergkwartier

Steunmaatregel N-393/2007. Dit project gaat over de renovatie en uitbreiding van het IJsselhotel, een nationaal monument. Het project kan niet als een marktinvestering worden beschouwd. Door de uitvoering van het project te steunen, wordt er geïnvesteerd in het behoud van het nationaal cultureel erfgoed.

Concurerende markt


NV Bergkwartier, de onderneming die het project realiseert, is actief op een markt die openstaat voor concurrentie in de EU. Daarom kan de Commissie een effect van deze steun op het handelsverkeer niet uitsluiten. De steunmaatregel wordt goedgekeurd, voor zover deze het behoud van het cultureel erfgoed betreft (art. 107 lid 3d VWEU, voorheen art. 87 lid 3d EG-Verdrag).

Europese Commissie, 16 mei 2006. Monumentenfonds Noord Brabant

Steunmaatregel NN 76/2005. Het monumentenbeleid van de provincie Brabant is erop gericht beschermde (geregistreerde) monumenten te bewaren als onderdeel van het streven naar een duurzame ontwikkeling van Noord-Brabant. Het beleid richt zich op van monumenten, door middel van ontwikkeling en fysiek onderhoud. Daartoe worden samenwerkingsverbanden met derde partijen opgezet.

Monumentenfonds

Een voorbeeld hiervan is het NV Monumentenfonds Brabant. Dit fonds verwerft een kleine groep monumenten, waarvan de financiering zo problematisch is dat deze anders verloren zouden gaan. Het fonds restaureert de monumenten en staat in voor het behoud en de exploitatie ervan. Het fonds ontvangt hiervoor maximaal € 800.000,= aan subsidie. Ook verleent Noord-Brabant een zachte, achtergestelde lening van maximaal € 4 miljoen, tegen een rentepercentage van 5%.

Europese Commissie

De Europese Commissie oordeelde dat deze steun verenigbaar is met art. 107 lid 3d VWEU (voorheen art. 87 lid 3d EG-Verdrag).

Europese Commissie, 27 mei 2003. National Haritage Memorial Fund

Steunmaatregel NN 11/2002. De beschikking over het National Heritage Memorial Fund in het Verenigd Koninkrijk (NN 11/2002) geeft voorwaarden weer, die steun ten behoeve van het behoud van cultureel erfgoed mogelijk maken.