Europese rechtspraak

Publicatie: 7 februari 2013

Door:


Europese Commissie, 24 april 2007. Aanleg tweede maasvlakte

Steunmaatregel N 60/2006. In deze beschikking maakte de Europese Commissie duidelijk in hoeverre investeringen in openbare infrastructuur geen staatssteun zijn. Het is de taak van de overheid om zorg te dragen voor het open houden van openbare vaarwegen. Er moet gezorgd worden voor een voor iedereen, op gelijke voorwaarden, toegankelijke algemene openbare infastructuur, die de markt niet op commerciële voorwaarden kan verschaffen. In dat geval is er sprake van een typische taak van de overheid en is de controle op staatssteun is niet van toepassing.

De Commissie is van oordeel dat overheidsinvesteringen in vaarwegen naar zee openbare faciliteiten voor vervoer over land binnen het havengebied en andere maritieme infrastructuur, die de maritieme gemeenschap als geheel ten goede komen, over het algemeen geen staatsteun is.

Infrastructuur

De Nederlandse staat zal bijdragen aan de aanleg van de infrastructuur die niet commercieel kan worden geëxploiteerd (een zeewering, een spoorbaan, een weg, pijpleidingen en kabelgoten, het doortrekken en verbreden van de bestaande zeevaarttoegang). Deze bijdrage heeft geen betrekking op investeringen in havenfaciliteiten die inkomsten voor het Havenbedrijf kunnen genereren (bijvoorbeeld door het aanrekenen van commerciële vergoedingen voor het gebruik van faciliteiten, het verhuren van nieuwe terminals enz.).

Grondprijs

Het Havenbedrijf heeft een markconforme prijs betaald voor de pacht van de gronden waarop de haven zal worden uitgebreid. Daarom is de Commissie tot de conclusie genomen dat deze maatregel geen staatssteun in de zin van art. 107 lid 1 VWEU inhoudt.

Market Economy Investor Principle

Het Rijk betaalt ook een marktprijs voor de nieuwe aandelen en zal delen in de inkomsten van het Havenbedrijf Rotterdam. De Commissie heeft vastgesteld dat het besluit van de Nederlandse overheid op winstvooruitzichten berust. Daar de Nederlandse overheid bij de aankoop van aandelen als een particuliere investeerder handelt, wordt deze aankoop evenmin als staatssteun beschouwd.

Europese Commissie, 21 oktober 2008. Ahoy en de gemeente Rotterdam

Zaak C-4/08. De Europese Commissie heeft op 21 oktober 2008 een investering van € 42 miljoen door Rotterdam in de renovatie en uitbreiding van het Sportpaleis, een onderdeel van het Ahoy’-complex, goedgekeurd. Een diepgaand onderzoek heeft uitgewezen dat de investering geen onrechtmatig voordeel toekent aan de exploitant van het complex of aan enige andere onderneming, omdat de overeenkomsten met de gemeente Rotterdam tegen marktvoorwaarden (het zogenaamde market economy investor principle) zijn gesloten.

Geen staatssteun

De Commissie heeft geconcludeerd dat de maatregel geen staatssteun inhoudt. Deze zaak is interessant voor andere decentrale overheden die investeren in accommodaties voor culturele, sport- en recreatie-evenementen.