Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 14 juli 2011. Prejudiciële zaak C-386/11. Deze zaak gaat over een overheidsopdracht in de zin van richtlijn 2004/18/EG. Tussen de verzoekster en de regio Düren zijn overeenkomsten gesloten voor schoonmaakwerkzaamheden. De schoonmaakwerkzaamheden worden voor twee jaar overgedragen aan de stad Düren. Hiervoor wordt een publiekrechtelijke overeenkomst gesloten. De vraag is of het hier gaat om een overheidsopdracht in de zin van de Wet tegen beperkingen van de mededinging of dat het gaat om intercommunale samenwerking (die niet onder het aanbestedingsrecht valt). Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder jurisprudentie samenwerking en in het EUrrest van oktober 2013.