Europese rechtspraak

Publicatie: 30 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 16 juli 2015. Prejudiciële zaak C-225/15. In deze zaak wordt ingegaan op de vraag of artikelen 49 en 56 van het VWEU zich verzetten tegen een nationale wettelijke regeling op het vlak van kansspelen, op grond waarvan een aanbesteding wordt uitgeschreven waarin een uitsluiting is opgenomen voor het niet voldoen aan economische en financiële draagkracht.