Europese rechtspraak

Publicatie: 27 juni 2017

Door:


HvJ-EU, 27 april 2017, Prejudiciële zaak C-124/17. In deze zaak werd een onderneming uitgesloten van deelname aan een aanbestedingsprocedure omdat de aanbestedende dienst twijfelde aan de betrouwbaarheid van de onderneming vanwege eerdere betrokkenheid bij een kartel. De betreffende onderneming had namelijk niet actief meegewerkt om het tegendeel te bewijzen (zelfreiniging), hetgeen volgens Duits recht wel vereist is. De Duitse rechter vraagt zich vervolgens af of deze regeling waarbij een deelnemer actief moet meewerken met een aanbestedende dienst voor zelfreiniging wel verenigbaar is met artikel 80 richtlijn 2014/25 en artikel 57 lid 6 richtlijn 2014/24.