Kallas in Europees Parlement: Minder complexe regels voor ontvangers structuurfondsen

Voorzitter van de High Level Group voor simplificatie Siim Kallas sprak met de REGI commissie van het Europees Parlement over de simplificatie van de Europese structuurfondsen. Volgens hem is het nodig om de hoeveelheid en complexiteit van de regels te verminderen en de administratieve lasten voor ontvangers van structuurfondsen te verlichten. 

De ‘High Level Group of Independent Experts on Monitoring Simplification for Beneficiaries of the European Structural and Investment Funds’ is door de Europese Commissie in juni 2015 opgericht om haar te adviseren over simplificatie en het verlichten van de administratieve lasten voor ontvangers van de structuurfondsen.

Prioriteiten

De High Level Group wil onder meer de toegang van het MKB tot de fondsen verbeteren, de teruggaven versimpelen en meer procedures. De Groep zal ook kijken naar de problemen waarmee regio’s en lidstaten te maken hebben, bijvoorbeeld bij de selectie van projecten.

Balans

Voormalig Eurocommissaris en voormalig premier van Estland Siim Kallas is de voorzitter van de High Level Group voor simplificatie. Kallas sprak tijdens zijn bezoek op 16 februari aan de REGI commissie in het Europees Parlement over de vicieuze cirkel die zich afspeelt: “Vanwege de error-rate is men zo bang voor fouten dat er meer richtlijnen bijkomen, wat leidt tot nog meer regels en fouten.”

Kallas zoekt een balans: “Het gaat hier om belastinggeld, de betalers hebben recht erop dat het geld op een juiste manier wordt uitgegeven.” Hij wil echter voorkomen dat de adviezen van de High Level Group over simplificatie leiden tot meer regels.

Discussie

De Europarlementariërs kregen de gelegenheid om de voorzitter vragen te stellen. Europarlementariër en ALDE-coördinator Van Miltenburg zei uit te kijken naar de aanbevelingen van de Groep. Volgens Van Miltenburg is het huidige systeem van EU-fondsen te veel gebaseerd op wantrouwen. Er zou meer ruimte moeten komen voor maatwerk. Europarlementariër en EVP-coördinator Van Nistelrooij vroeg wanneer we resultaten kunnen verwachten: “mensen willen nu verandering”.

Tijdpad

De eerste resultaten van de studies over e-governance en vereenvoudigde kosten worden eind februari verwacht. In juni 2016 worden de eerste resultaten over de toegankelijkheid van de fondsen voor het MKB en de financiële instrumenten gepubliceerd.

In de tweede helft van 2016 buigt de High Level Group zich over het fenomeen goldplating. De conceptvoorstellen aan de Europese Commissie voor de nieuwe beleidsperiode worden in februari 2018 verwacht.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Artikel Europees Parlement buigt zich over knelpunten structuurfondsen, Europese Ster
Artikel Nieuwe High Level Group voor simplificatie structuurfondsen, Europese Ster