Kamerbrief geeft duidelijkheid over stand van zaken aanleg breedband

Op 19 mei 2016 stuurde minister Kamp van Economische Zaken (EZ) een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een overzicht schetst van de actuele ontwikkelingen omtrent de aanleg van breedband. Daarnaast gaat hij in op de inzet van het ministerie van EZ voor de facilitering van de aanleg van snel internet in het buitengebied. Bijvoorbeeld door oprichting van een kennisplatform voor de uitwisseling van informatie en best practices.

Stand van zaken

Volgens minister Kamp voldoet de snelheid van vast internet vrijwel aan de Europese doelstellingen die zijn gesteld voor 2020. Nederland loopt dus op schema met betrekking tot de aanleg van breedband. Er is echter toch nog een groot aantal huishoudens en bedrijven dat nog geen snel vast internet tot zijn beschikking heeft. Minister Kamp streeft ernaar om ook deze huishoudens en bedrijven toegang te geven tot snel internet.

Minister Kamp gaat in de Kamerbrief met name in op de beweging van de markt, de inspanningen van decentrale overheden, de start van burgerinitiatieven en Europese financiering voor de aanleg van breedband. Het blijkt bijvoorbeeld dat een aantal marktpartijen experimenteert met mogelijke oplossingen voor de aanleg van breedband in het buitengebied en dat de situatie en aanpak van deze problematiek per provincie verschillen.

Kennisplatform, koepelregeling en sessies

Aanvullend informeert de minister de Kamer over de mogelijkheden die het ministerie van EZ overweegt om haar faciliterende rol voor de aanleg van breedband in te vullen. De komende tijd zal er overlegd worden over de mogelijke vorming van een kennisplatform waarbij (decentrale) overheden geïnformeerd worden, kennis en ervaring kunnen uitwisselen en een overzicht krijgen van de actuele ontwikkelingen op het gebied van breedband.

Ook zal minister Kamp de behoefte aan een nationale koepelregeling in kaart brengen. Op deze manier zouden niet alle overheden afzonderlijk naar de Europese Commissie hoeven te gaan om goedkeuring te vragen voor het verlenen van steun met betrekking tot de aanleg van breedband. Tenslotte kunnen er in samenwerking sessies worden georganiseerd over verschillende gemeentelijke aangelegenheden met betrekking tot de aanleg van breedband. Bij een aantal van deze initiatieven zijn onder andere het ministerie van BZK, de VNG, het IPO breedband overleg en Europa decentraal betrokken.

Reeds beschikbare informatie

Op de website van Europa decentraal kunt u meer informatie vinden over de aanleg van breedband en de Europese staatssteunregels. Ook geven de breedbandrichtsnoeren van de Commissie uitleg over de toepassing van de staatssteunregels bij de uitrol van breedband. Er is ook veel informatie beschikbaar op de website van het ministerie van EZ over staatssteun en breedband.

Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u  contact opnemen met de helpdesk van Europa decentraal.

Door:

Petra Werkman en Lisanne Vis-Boer, Europa decentraal

Bron:

Kamerbrief, Rijksoverheid

Meer informatie:

Breedbandrichtsnoeren, Europese Commissie
Breedband en staatssteun, Europa decentraal
Marktconformiteit, Europa decentraal
Vrijstellingen, Europa decentraal
Breedband en aanbesteden, Europa decentraal
Infrastructuur en breedband, Europa decentraal
DAEB en breedband, Europa decentraal
Staatssteun, Ministerie van Economische Zaken
Breedband, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)