Kamerbrief harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

20 februari 2017Aanbesteden Staatssteun

Op 15 februari heeft de Tweede Kamer twee wetsvoorstellen rond de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen behandeld. Het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang. Vooruitlopend op de behandeling van de wetsvoorstellen is een kamerbrief uitgegaan van het ministerie van SZW.

De kamerbrief die namens het ministerie is uitgegaan vindt u hier.

Harmonisering kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Vanaf 1 januari 2018 zijn de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen gelijk aan elkaar. Dit heeft tot gevolg dat er één kwaliteitsniveau voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar zal gelden. De financieringsstructuur van peuterspeelzalen en kinderopvang wordt ook gelijk getrokken. Consequentie hiervan is dat werkende ouders wiens kinderen gebruik maken van het huidige peuterspeelzaalwerk straks kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen.

Dit roept in de praktijk veel vragen op, bijvoorbeeld over de toepassing van staatssteun na de harmonisering tussen kinderopvang en peuterspeelzaal. Zijn de staatssteunregels bijvoorbeeld ook van toepassing op peuterspeelzaalwerk na deze harmonisatie? Meer daarover leest u in deze praktijkvraag. Daarnaast kunnen medewerkers van decentrale overheden vragen hierover stellen aan de helpdesk van Europa decentraal.

Let op: staatssteun en aanbesteden

In de Kamerbrief wordt onder andere aandacht geschonken aan de vragen waar gemeenten momenteel al tegen aan lopen. Zo komt er naar voren dat bij de omvorming van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang, staatssteun- en aanbestedingsrechtelijke aandachtspunten zijn. Bijvoorbeeld het maken van onderscheid tussen verschillende kinderopvang bij het wel en niet aanbieden van Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) in het subsidiebeleid. Of hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat er een meer gespreid aanbod is van kinderopvang? Op de website van Europa decentraal vindt u meer informatie over aanbesteden en staatssteun.

Door: 

Āśā Schuster, Europa decentraal

Bron: 

Kamerbrief, Tweede Kamer

Meer informatie:

Staatssteunregels ook van toepassing op peuterspeelzaalwerk na harmonisering met kinderopvang?, praktijkvraag, Europa decentraal
Aanbestedingen, Europa decentraal
Kinderopvang, Europa decentraal
Staatssteun, Europa decentraal
Handreiking peuterspeelzaalwerk & Opvoedondersteuning, Sociaal Werk Nederland
Wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Tweede Kamer
Wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang, Tweede Kamer