Kamerbrief inzake verantwoording woningcorporaties DAEB

Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 16 mei 2017 een Kamerbrief over woningcorporaties naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief wordt ingegaan op een recent bericht over het toezicht op woningcorporaties en DAEB-taken en niet-DAEB-taken. Woningcorporaties hebben namelijk een extra opgave in het kader van de naleving van de in 2015 herziene Woningwet.

Kamerbrief

Minister Plasterk reageert op het verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijkdienst op het bericht: ‘Chaos bij toezicht op corporaties’. De Telegraaf schreef eind april dat de invoering van de nieuwe Woningwet chaotisch verloopt en woningbouwcorporaties op hoge kosten jaagt. De reactie van Minister Plasterk kunt u hier vinden.

Woningwet

Sinds de wijziging van de Woningwet zijn de taken van de woningcorporaties duidelijk afgebakend. Hierbij is een strikt onderscheid aangebracht in de taken die zijn aangemerkt als Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) en niet-DAEB-taken. De Woningwet zorgt er zo voor dat woningcorporaties zich hoofdzakelijk richten op de door hun toegewezen DAEB.

DAEB

Een DAEB is een dienst die ten bate is van het publiek belang. Het gaat hierbij om taken die niet door de markt worden opgepakt en waar onder voorwaarden overheidsingrijpen nodig wordt geacht.

Het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen door woningcorporaties zijn voorbeelden van DAEB die in de Woningwet zijn verwerkt. Ze worden beschouwd als kerntaken van de woningcorporaties. Bij het inrichten van een DAEB is het onder andere van belang dat de onderneming die de dienst uitvoert een gescheiden boekhouding voert. Zo kan de overheid beter haar toezichtstaken uitvoeren. Het maakt ook inzichtelijk hoeveel compensatie nodig is voor de DAEB-taken. U kunt hier meer informatie vinden over een DAEB.

Scheiden DAEB en niet-DAEB

Minister Plasterk stelt dat de scheiding beoogt om het maatschappelijk bestemde vermogen van corporaties, alsmede de inzet van toegestane staatsteun, ten goede te laten komen aan de kerntaken van corporaties. De kerntaken zijn namelijk het huisvesten van mensen met lage inkomens.

De verplichte scheiding van activiteiten draagt er ook aan bij dat, anders dan in het verleden, financiële risico’s in de niet-kerntaken geen consequenties hebben voor het kunnen voortzetten van de kerntaken.

Administratieve verzwaring

Het administratief scheiden van de DAEB- en commerciële taken brengt voor de woningcorporaties een administratieve verzwaring met zich mee. In 2018 moeten alle woningcorporaties een dergelijke scheiding in hun boekhouding hebben aangebracht. Dit is een grote opgave voor ze, ook op ICT-gebied. In de kamerbrief wordt dit door de minister onderkend.

Gemeenten en woningbouwcorporaties

Voor gemeenten is er een actieve rol weggelegd in het toezicht houden op woningcorporaties. Ook kunnen zij woningcorporaties voorzien in DAEB’s. Hoewel steunmaatregelen in het kader van het DAEB-vrijstellingsbesluit geoorloofd zijn, is het soms lastig om vast te stellen welke maatregelen wel en niet zijn toegestaan. Daarnaast moeten decentrale overheden rekening houden met overcompensatie.

Door:

Āśā Schuster, Europa decentraal

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
DAEB, Europa decentraal
Woningcorporaties, Europa decentraal
Woningwet2015, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties