Nieuws

Publicatie: 25 februari 2019

Door: en


Op 29 maart zal het Verenigd Koninkrijk in principe de Europese Unie verlaten. Ook al is nog niet bekend wat voor Brexit er zal komen, dat er gevolgen zullen zijn voor de lokale en regionale economie staat vast. In dit tweede deel van deze serie gaan we in op een nieuw rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In dit rapport wordt ingegaan op de veranderingen in de concurrentiepositie van bedrijfstakken in de Nederlandse provincies na de Brexit. 

Impact Brexit op concurrentiepositie

Het rapport van het PBL gaat in op de economische impact van de Brexit voor Nederland. In dit rapport wordt ingegaan op de veranderingen in de concurrentiepositie van bedrijfstakken in de Nederlandse provincies na de Brexit. Deze bedrijfstakken zijn vervolgens ook onder te delen in de primaire, secundaire en tertiaire sector. De ingeschatte gevolgen zijn in dit rapport gedaan op basis van het Brexit-scenario zonder terugtrekkingsakkoord.

Klik op de bovenstaande afbeelding voor het complete overzicht van PBL van de impact per bedrijfstak per provincie.
Eerder, in deel 1 van deze serie, schreef Europa decentraal al over onderzoeksrapporten die waren uitgebracht door het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), adviesorganisatie KPMG, de ING en het Centraal Planbureau (CPB). Deze rapporten beschreven wat de invloeden van de Brexit zouden zijn op de economische primaire, secundaire en tertiaire sector.

Primaire sector

Uit het rapport van het PBL volgt dat voor Nederland de concurrentiepositie van de voedingsmiddelenindustrie zwakker wordt. Uit de tabel die het PBL gebruikt om de effecten op de verschillende bedrijfstakken te illustreren, volgt dat de voedingsmiddelenindustrie een bovengemiddeld grote bedrijfstak is met een groot effect door de Brexit op de concurrentiepositie, afhankelijk van op welke goederen een tarief komt.
Dit bevestigd in grote lijn de conclusies van de rapporten uit deel 1 van deze serie. Daarin werd vastgesteld dat Nederland een grote agrofood-sector heeft en dat er zeker impact in de primaire sector zal zijn. Uit het CvdR-rapport blijkt dat Nederlandse provincies in de top 20 meest beïnvloede regio’s staat als het gaat om de primaire sector na de Brexit.

Secundaire sector

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de Brexit mogelijk tot een verzwakking van de concurrentiepositie zal leiden in de sector van de chemische-, metaalproducten- en meubelindustrie. Voor de auto- en aanhangwagenindustrie zullen de effecten niet heel groot zijn. De PBL-rapporten tonen dus dat er een negatieve impact zal zijn op de secundaire sector. Daarentegen stelde het ING-rapport uit deel I van de serie dat er ook kansen liggen voor bepaalde regio’s. Dat wordt wel ook bevestigd in het rapport van het PLB. In een aantal sectoren in een beperkt aantal regio’s is het waarschijnlijk dat er op korte termijn na de Brexit een versterking van de concurrentiepositie zal optreden.

Tertiaire sector

In tegenstelling tot de bovengenoemde sectoren, zal de Brexit voor de bedrijfstak van de financiële dienstenverlening in alle provincies kunnen leiden tot een versterking van de concurrentiepositie. Dit komt doordat de kosten voor concurrenten uit het VK toenemen door eventuele handelsbelemmeringen. Dit geldt ook voor bedrijfstakken als reisbureaus, reisorganisaties en de telecomsector.
De bevindingen van het PBL in de tertiaire sector komen overeen met die van de andere rapporten. Deze sector wordt over het algemeen gezien als een waar de Brexit-impact overwegend positief kan zijn.

Brexit Impact Scan voor decentrale overheden

Ook gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland zullen gevolgen ondervinden van de Brexit. De Brexit Impact Scan voor decentrale overheden biedt decentrale overheden inzicht op dit gebied. Vul de impactscan in en krijg informatie over de mogelijke impact van de Brexit op het gebied van interne bedrijfsvoering, burgers, regionale en lokale economie en internationale samenwerking. Heeft u als decentrale overheid een vraag over de Brexit? Dan kunt u kosteloos terecht bij het Brexit-loket voor decentrale overheden.

Bron

Korte termijn gevolgen van de Brexit: De initiële verandering in de concurrentiepositie van bedrijfstakken in Nederlandse provincies, Planbureau voor de Leefomgeving

Meer informatie

Kansen en risico’s voor de regionale en lokale economie: Brexit-rapporten nader beschouwd, Kenniscentrum Europa Decentraal
Brexit-loket, Kenniscentrum Europa Decentraal
Brexit Impact Scan voor decentrale overheden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Comité van de Regio’s, Kenniscentrum Europa Decentraal
Rapport Brexit: Mogelijke handelsbelemmeringen voor Nederland, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa Decentraal
Brexit report: social and economic impact on cities, regions and businesses, persbericht CvdR
Studie: ‘’The continental divide? Economic exposure to Brexit in regions and countries on both sides of The Channel’’
Regionale impact brexit verschilt, rapport ING economisch bureau