Kansen voor Nederlandse grensregio’s bij wegnemen barrières

Op 23 november 2016 verscheen het rapport ‘De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen’ van het Centraal Planbureau. Hieruit blijkt dat de Nederlandse grensregio in potentie meer werkgelegenheid en een hoger loonniveau kan bieden. In het grensgebied vormt de landsgrens namelijk nog altijd een barrière voor de arbeidsmarkt.

Groei werkgelegenheid

Uit het rapport blijkt dat het opheffen van de grenzen in het minst gunstige geval 7.000 Nederlanders een baan opleveren. In het meest gunstige geval levert het 42.000 mensen een baan op. Ook zou het jaarloon van een gemiddelde voltijdbaan in grensprovincies dan toenemen met € 140. In het minst gunstige geval gaat het om jaarlijks € 30 meer loon.

Onderzoek CPB

Het onderzoek richt zich op de vraag wat het op zou leveren als de gevolgen van ligging aan de grens op de regionale arbeidsmarkt volledig afwezig zouden zijn. Daarnaast worden ook de oorzaken van de huidige grenseffecten op de arbeidsmarkt en aanknopingspunten voor beleid om die effecten te verminderen belicht.

Huidige belemmeringen

Obstakels om aan de andere kant van de grens te werken, blijken in de praktijk moeilijk weg te nemen. Redenen zijn bijvoorbeeld de taal- en cultuurverschillen maar ook het gebrek aan diploma erkenning is een probleem. Deze belemmeringen voorkomen dat de vraag en het aanbod van werk goed op elkaar aansluiten. Het gevolg is dat er sprake is van een lagere werkgelegenheid en lagere lonen in de grensregio. Als deze belemmeringen zouden worden weggenomen, kan de productiviteit in de regio groeien.

Duitsland

Meer nog dan de Belgische grens, vormt vooral de Duitse grens een belemmering voor de arbeidsmarkt. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat men in Duitsland een andere taal spreekt en in Vlaanderen niet. Verder stelt het CPB dat gebieden nabij buitenlandse steden vooruitgang kunnen boeken, omdat in deze steden veel werkgevers te vinden zijn.

Aanbevelingen

Het adviesorgaan van de overheid komt niet met specifieke beleidsaanbevelingen, daarvoor is namelijk meer onderzoek nodig. Wel pleit het CPB voor een bredere internationale acceptatie van diploma’s en kwalificaties. Hiervan is de effectiviteit meermaals op wetenschappelijk accurate manier aangetoond. Daarnaast kan het verstandig zijn om te investeren in grensoverschrijdende infrastructuur.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen, Centraal Planbureau

Meer informatie:

Grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal
Dossier grensoverschrijdende samenwerking, VNG
Raadpleging grensoverschrijdende samenwerking, Europese Commissie