Specifieke informatie kennisgevingen

De kennisgevingen door decentrale overheden kunnen op verschillende manieren in beeld gebracht worden.

Kennisgevingen per categorie tot 31 december 2020

Toelichting

Voorheen waren landbouw en milieu de meest gebruikte steuncategorieën voor kennisgevingen. Inmiddels zijn dat Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (O&O&I) en cultuur en erfgoed. De hoeveelheid kennisgevingen met betrekking tot landbouw en milieu is redelijk constant gebleven. Wel is er na invoering van SAM een lichte impuls van het aantal kennisgevingen onder de LVV waar te nemen. Net als bij de nieuwe AGVV is de LVV verder uitgebreid en is het toepassingsbereik verruimd.  De reden dat O&O&I de koppositie met afstand overneemt, heeft te maken met het minder gebruiken van de ODR.

De toepassingsmogelijkheden van cultuur en erfgoed, evenals O&O&I, zijn in de gewijzigde AGVV uitgebreider dan voorheen. Dit kan deze toename grotendeels verklaren. Zo zijn er veel steunmaatregelen die nu onder O&O&I kunnen vallen, zoals steun voor innovatieclusters en steun voor ontwikkelingsprojecten.

Er worden momenteel voor diverse(re) steuncategorieën kennisgevingen gedaan. Voor de modernisering van de staatssteunregels (SAM) was dit minder het geval. Deze ontwikkeling kan deels verklaard worden door de extra categorieën die zijn toegevoegd aan de vrijstellingsverordeningen. Wat ook opvalt is dat er veelal kennisgevingen worden gedaan op basis van meerdere artikelen uit de AGVV/LVV. Hierdoor kan er ruimere steun worden verstrekt.

Kennisgevingen PER type regeling TOT 31 december 2020

Toelichting 

Subsidies, vooral ad-hoc subsidies, zijn nog altijd het meest toegepaste steuninstrument.