Kennismaking met Marc Lemaître, DG REGIO Europese Commissie

24 oktober 2016

Op 19 oktober 2016 organiseerde het Huis van de Nederlandse provincies, in samenwerking met Europarlementariër Lambert van Nistelrooij, de achtste regioborrel. De keynote spreker was ditmaal Marc Lemaître, sinds 1 september 2016 de Directeur-Generaal voor Regionaal en stedelijk beleid van de Europese Commissie. Lemaître sprak zeer openhartig over zijn visie op EU cohesiebeleid en ontwikkelingen in de toekomst.

2017 – nieuwe voorstellen

Lemaître, afkomstig uit Luxemburg, trapte af in het Nederlands en bedankte de organisatoren voor de uitnodiging. Hij benadrukte het belang van het voeren van debatten over de toekomst van het EU cohesiebeleid in de hoofdsteden, ‘zeker ook in Den Haag’. Eind 2017 komt de Europese Commissie naar verwachting met voorstellen over een MFK-herziening. “Solidariteit en de link met Europese burgers moet de kern vormen van het toekomstige cohesie beleid. Cohesiebeleid is een uniek instrument, zonder gelijken in de lidstaten. De focus ligt hierin daadwerkelijk op lange termijn doelen en strategische projecten. Dit overstijgt politieke belangen en nationale verkiezingen uit. Regionaal beleid is dan ook iets wat behouden moet blijven, ook in rijkere regio’s,” aldus Lemaître. Er moet volgens de DG wel kritisch beoordeeld worden waar het geld aan wordt uitgegeven.

Vereenvoudiging

Lemaître erkent dat regionaal beleid wordt gekenmerkt door een hoog niveau aan complexiteit. Het staat op het punt te imploderen, door grote complexiteit en veel regels. De Europese Commissie onderschrijft de noodzaak tot vereenvoudiging en is van plan hierbij geen middel onbeproefd te laten. “Vereenvoudiging is hoognodig, maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan.” Hij benadrukt tevens het belang van structurele hervormingen en zegt open te staan voor een systeem van performance based betalingen.

Eén set regels

Op weg naar vereenvoudiging moet ook kritisch gekeken worden naar de rol van verschillende afdelingen binnen de Europese Commissie. Zij werken nu vaak nog ieder met eigen regels voor verschillende fondsen. Op de vraag uit het publiek hoe meer synergie te creëren binnen de Europese Commissie antwoordde Lemaître dat hiervoor een vroegtijdig duidelijk standpunt van bovenaf vereist is. “Samen met de Directeur-Generaal van Landbouwbeleid (DG AGRI), dhr. Jerzy Bogdan Plewa, zijn wij het erover eens dat één enkele set van regels voor meerdere fondsen gewenst is.” Dit is een belangrijke stap in de richting van versimpeling.

Brexit

Marc Lemaître snijdt ook het onderwerp Brexit aan. Volgens hem creëert de Britse uittreding een totaal nieuwe dynamiek, waarschijnlijk met ontwrichtende werking. De overgebleven EU27 beleven moeilijke tijden en staan voor lastige keuzes o.a. door fors minder budget. Het Brits vertrek resulteert in een budget cut van 15%. Naar verwachting starten in 2017 de lastige onderhandelingen over de lopende projecten en betalingsverplichtingen. Deze tijdlijn valt deels samen met de voorstellen voor een MFK-herziening. Lemaître is van mening dat de EU27 bij elkaar moeten blijven in deze discussies.

Combinatie ESI-fondsen en EFSI

Michiel Rijsberman, gedeputeerde Flevoland, HNP bestuurder en recent benoemd tot rapporteur Financiële Verordening binnen het Comité van de Regio’s, vraagt Lemaître naar zijn mening over de combinatiemogelijkheden tussen ESI-fondsen en EFSI. “EFSI is een populair nieuw project, iedereen is enthousiast en het is een sexy onderwerp. Voor het behoud van regionaal beleid in alle EU regio’s zullen wij hard moeten vechten.” Hij vergelijkt EFSI en ESIF met respectievelijk een hogesnelheidstrein en een dieselbus. Lemaître is het hier met Van Nistelrooij eens dat EFSI additionele financiering moet blijven. “Het is onmogelijk om alle EU projecten met leningen te financieren, voor sommige dingen moeten fondsen en subsidies behouden blijven. EFSI moet additioneel blijven, financiering bovenop reeds bestaande ESI-fondsen.”

Regioborrel

De Regioborrel is een initiatief van het HNP in samenwerking met Lambert van Nistelrooij, lid van de REGI commissie in het Europees Parlement. Het is een informatieve netwerk bijeenkomst met gastspreker, bedoeld voor vertegenwoordigers van Europese regio’s en steden in Brussel.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Meer informatie:

DG REGIO, Europese Commissie
Publicatie betere regelgeving, Nederlandse provincies
Nieuwsbericht CvdR advies EFSI en financiële regels in Nederlandse handen, HNP