Nieuws

Publicatie: 30 september 2019

Door:


Op 30 september kwamen 20 Europese regio’s in Brussel samen voor de kick-off van Water Smart Territories. Dit is een interregionale samenwerking die plaatsvindt in het kader van de Europese agenda van Industriële Modernisering. Provincie Fryslân is samen met de regio’s Aragon in Spanje en regio Centre-Val de Loire in Frankijk coördinator van het thema Water Smart Territories (WST).

Investeringen vergemakkelijken

Het hoofddoel van het thema WST is het versterken van de innovatiecapaciteit van Europese regio’s om nieuwe investeringen te vergemakkelijken. Dit gebeurt op basis van open innovatie-infrastructuur en nieuwe technologieën voor duurzaam waterbeheer door clusters in regionale ecosystemen. Water Smart Territories brengt 20 Europese regio’s bij elkaar om nog intensiever samen te werken aan de ontwikkeling en de uitrol van duurzame watertechnologie. Hier zal in de toekomst steeds meer behoefte aan zijn.

WaterCampus Leeuwarden

Op de WaterCampus in Leeuwarden werken Wetsus, Water Alliance, CEW en n CIV-Water samen met meer dan 240 bedrijven en 50 Europese professoren. Dit is een cross-sectorale en Europese samenwerking die de basis vormt van veel innovaties. Startups die voortkomen uit deze samenwerking gaan  actief op zoek naar toepassingen in een regionale setting. In Leeuwarden kunnen zo oplossingen worden ontwikkeld voor problemen in andere Europese regio’s. Zo kan het zijn dat de oplossing voor een probleem in de textielindustrie in Roemenië, de voedselverwerkende industrie in Spanje of de auto industrie in Duitsland in Leeuwarden is ontwikkeld. De Europese Commissie heeft in het volgende MFK 970 miljoen euro gereserveerd voor de uitrol van nieuwe technologieën richting de markt. Dit vormt de kern van het beleid van industriële modernisering.

Groeiend voorzieningstekort

Water is van essentieel belang voor het menselijk leven, de natuur en de economie. Ook bij industriële productie en modernisering is water een onmisbare grondstof. De watervoorraad wordt weliswaar voortdurend vernieuwd, maar is ook beperkt en kan niet door andere hulpbronnen worden vervangen. Zoetwater vormt slechts circa 2% van de totale watervoorraad op aarde en de toenemende vraag naar water voor uiteenlopende doeleinden kan volgens een mededeling van de Europese Commissie tegen 2030 wereldwijd tot een voorzieningstekort van naar schatting 40% leiden. Recente overstromingen en droogte hebben de beschikbaarheid van schoon drinkwater geen goed gedaan en klimaatscenario’s gaan uit van een verdere onvoorspelbaarheid van de neerslag en daarmee de betrouwbaarheid van schoon (drink)water.

WaterCampus Leeuwarden

Op de WaterCampus Leeuwarden wordt door Wetsus sinds 2003 gewerkt aan wetenschappelijke doorbraken in de Watertechnologie. In het domein van circulaire economie vormt water een kernthema. Water is het meest gebruikte oplossingsmedium ter wereld. Het vormt dan ook de bron bij uitstek voor de circulaire economie. Op de WaterCampus zijn grote stappen gezet in de terugwinning van fosfaten, nitraten, metalen, humuszuren en andere grondstoffen uit de waterketen. Tevens worden er nieuwe stoffen geproduceerd uit afval(water) zoals bio-plastics en eiwitten. Hiermee ontvouwt zich een belangrijk deel van de circulaire economie. In Europese H2020-projecten zoals Scalibur en Vivimag wordt hard gewerkt aan de opschaling van dit soort technologieën.

Bron:

Een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren, Europese Commissie
Water Smart Territories, Europese Commissie
About WaterCampus, WaterCampus Leeuwarden