Nieuws

Publicatie: 11 juni 2019

Door:


De Kiesraad heeft op dinsdag 4 juni de officiële uitslag van de Europese verkiezingen in Nederland vastgesteld. Onder meer de zetelverdeling en de verkozen Europarlementariërs werden genoemd.
Op donderdag 23 mei hebben 5.519.776 van de 13.164.688 kiesgerechtigden hun stem uitgebracht voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Het opkomstpercentage van deze verkiezing (41,9%) lag daarmee hoger dan dat van 2014 (37,3%).

Zetelverdeling

De verdeling van de 26 zetels is als volgt:

  • D66: 2 (2014: 4)
  • CDA: 4 (2014: 5)
  • VVD: 4 (2014: 3)
  • PvdA: 6 (2014: 3)
  • ChristenUnie – SGP: 2 (2014: 2)
  • GroenLinks: 3 (2014: 2)
  • Partij voor de Dieren: 1 (2014: 1)
  • 50PLUS: 1
  • Forum voor Democratie: 3

Na de Brexit krijgt Nederland er drie zetels bij in het Europees Parlement. De VVD, Forum voor Democratie en PVV zullen hier per partij 1 zetel van toegewezen krijgen.

Verkozen Europarlementariërs

De voorkeurdrempel was 21.145 stemmen. Daarna zijn de overige zetels van de partijen toegewezen aan kandidaten in de volgorde waarin zij op de lijst zijn vermeld. De volledige lijst kunt u hier inzien. Benoeming als Europees Parlementslid betekent niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in Europees Parlement. Hiervoor moet degene als lid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat zijn/haar benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.

Kiezers in het buitenland

Er hadden zich voor deze verkiezing 63.517 kiezers in het buitenland geregistreerd. Van deze personen hebben er 35.657 daadwerkelijk per brief gestemd. Hiervan waren 35.385 geldige stemmen, 47 blanco stemmen en 225 ongeldige stemmen.

Bronnen:

Officiële uitslag verkiezing Nederlandse leden Europees Parlement 2019, Kiesraad