Klimaatconferentie: Hoe om te gaan met klimaatverandering?

17 mei 2016Klimaat Milieu

In november 2015 is het klimaatakkoord gesloten in Parijs: de klimaatconferentie Adaption Futures 2016 is het vervolg hierop. De conferentie vond plaats van 10 t/m 13 mei 2016. Nederland in haar rol als EU-voorzitter, zat deze mondiale conferentie samen met de Europese Commissie voor. Eén van de belangrijkste thema’s tijdens deze dagen was de aanpassing aan een veranderend klimaat.

Conferentie

De conferentie Adaptation Futures 2016 te Rotterdam, als vervolg op het klimaatakkoord dat in november 2015 gesloten werd, vond dit jaar voor het eerst plaats in de EU. Het doel  van de conferentie was niet om nieuwe doelstellingen op te stellen, maar om kennis over hoe om te gaan met klimaatverandering te delen. Verschillende praktijkvoorbeelden van over de hele wereld kwamen aan bod tijdens de conferentie, evenals de meest recente wetenschappelijke inzichten. In totaal telde de conferentie 155 themasessies, 7 high-level round tables en 13 excursies.

Thema’s

Aanpassing aan veranderingen in het klimaat stelt overheden, ngo’s en bedrijven voor verschillende uitdagingen. De volgende thema’s kwamen tijdens de conferentie aan bod:

  • Steden en infrastructuur;
  • volksgezondheid;
  • ecosystemen en het benutten van de kracht van de natuur;
  • verminderen van risico’s op rampen, bijvoorbeeld aandacht voor waterveiligheid; en
  • financiën en investeringen, zoals investering in microkredieten voor zelfstandig ondernemers.

Internationale Deltacoalitie van start

Op 10 mei 2016, de eerste dag van de conferentie, gaf minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het startschot voor een Internationale Deltacoalitie. In totaal maken 12 landen uit 4 continenten deel uit van deze Deltacoalitie, waaronder Nederland. Stedelijke delta’s hebben veel te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Deze samenwerking is erop gericht om de waterrisico’s voor stedelijke delta’s hoger op de agenda te krijgen, kennis, ervaring en goede voorbeelden te delen, en samen nationale en internationale doelen te realiseren. Minister Schultz sprak de wens uit dat meer landen zich in de toekomst bij deze Deltacoalitie aansluiten.

Nederlands EU-voorzitterschap

Eén van de overkoepelende prioriteiten van de Europese Raad is ‘een Energie Unie met een toekomstgericht klimaatbeleid.’ Het Nederlands voorzitterschap van de EU sluit hier bij aan met de doelstellingen van ‘een innovatieve Unie, een Unie die zich richt op hoofdzaken, en een Unie die verbindt.’ Omdat Nederland voorzitter is van de EU, was zij ook voorzitter van deze klimaatconferentie te Rotterdam.

Decentrale overheden

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen gebruik maken van de kennis die is gedeeld op het gebied van klimaatverandering. De conferentie was bedoeld om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Maatschappelijke problemen waar decentrale overheden tegenaan kunnen lopen, kunnen terug komen in de praktijkvoorbeelden en kennisuitwisseling die zijn gedeeld op de conferentie.

Door:

Petra Werkman en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Nieuwsbericht Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

Meer informatie:

Nieuwsbericht Nederlands EU-Voorzitterschap 2016
Samenvatting Dag 1, 10 mei 2016, Klimaatconferentie
Samenvatting Dag 2, 11 mei 2016, Klimaatconferentie
Klimaatadaptatie Europa decentraal
Milieu en klimaat Europa decentraal
Praktijkvraag ‘Wat is het Europese beleid voor aanpassing aan klimaatverandering?’ Europa decentraal
Beleid Klimaatadaptatie Europa decentraal
Nieuwsbericht Nederlands EU-Voorzitterschap 2016
Agenda Europa Nu