Klimaattop Noord: niet praten maar doen

13 november 2017

Niet praten maar doen. Dat is de centrale boodschap van de Klimaattop Noord-Nederland die op 9 november 2017 plaatsvond in de Energy Academy in Groningen. Zo’n 200 initiatieven uit de regio meldden zich aan voor het evenement. Een selectie van pioniers, ondernemers, onderwijsinstellingen en plannenmakers uit Drenthe, Fryslân en Groningen lieten zien dat er in deze regio hard gewerkt wordt aan de energietransitie.

Energietransitie als kans

De Nederlandse Klimaatgezant Marcel Beukeboom zette de zaken tijdens de opening gelijk op scherp:  “De spirit die hier heerst is uniek. Jullie noorderlingen zijn goed in omdenken en zien de energietransitie als een kans. Maar er moet meer gebeuren en het moet sneller.”

Reductie CO2-uitstoot

Op de top zijn twintig afspraken ondertekend die leiden tot minder CO2-uitstoot. Er komt bijvoorbeeld een landelijk opleidingsprogramma om installateurs op te leiden in de nieuwste, duurzame energietechniek. Rijkswaterstaat verkent samen met lokale overheden en marktpartijen de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen bij snelweg A37 over een traject veertig kilometer tussen Hoogeveen en Emmen. Ook is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over grootschalige elektrolyse in de chemische sector en hebben Arriva en Stadler een afspraak ondertekend over het ombouwen van de huidige treinen naar toestellen met een batterij, zodat deze in de nabije toekomst hybride zijn.

Gastsprekers

Klimaatjournalist en poolreizigster Bernice Nooteboom inspireerde het publiek en vertelde hoe zij met eigen ogen heeft gezien welke invloed de opwarming van de aarde heeft op onze planeet. Patrick en Milan van der Meulen van zonne-energiebedrijf Enie lieten de visie van een nieuwe generatie klimaatpioniers landen: ‘Less is more! Minder regels, meer ruimte voor goede initiatieven.’

Noord-Nederland

Volgens Nienke Homan, gedeputeerde van de Provincie Groningen voelt juist deze regio de urgentie van de energietransitie. “Dus steken we de handen uit de mouwen en draaien we een moeilijke situatie om naar kansen en mogelijkheden. Daarmee lopen we voorop en zijn we het antwoord op de vraag van de rest van Nederland: slimme oplossingen voor energiebesparing, -opwek en -opslag. Dat overheden en ondernemers dat samen moeten doen, hebben we vandaag terug gezien op deze succesvolle klimaattop.”

Kansen voor waterstof

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe ziet kansen voor groene waterstof. “Het kan op elegante wijze de rol van aardgas in ons huidige energiesysteem gaan innemen. Deze ontwikkeling is zeer kansrijk maar zal niet vanzelf gaan. Daarom zetten de drie noordelijke overheden zich in om samen met het bedrijfsleven en het Rijk aan deze ‘gamechanger’ te werken. Dit evenement laat nog eens zien dat de energietransitie alleen kan worden gerealiseerd als we het samen doen: overheid, bedrijfsleven en de inwoners.”

Groene energieregio

Gedeputeerde Michiel Schrier van de provincie Fryslân, “In het Noorden zetten we met 200 % in op de energietransitie. Deze Klimaattop is het bewijs dat we in het Noorden niet alleen zeggen te willen reduceren, maar het ook echt doen. Samen zetten we het Noorden op de kaart als dé groene energieregio van ons land.”

Directeur Gertjan Lankhorst kon als Klimaattop-co-producent van de top met zijn nieuw opgerichte organisatie New Energy Coalition inkoppen: “Onze  organisatie is het antwoord op de uitdaging die het Regeerakkoord aan Noord-Nederland geeft om als koploper te dienen in de energietransitie en als kenniscentrum en knooppunt op dit thema te opereren: deze dag is een voorschot daarop.”

Van Parijs naar Noord-Nederland

De Klimaattop Noord is een initiatief van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en New Energy Coalition. Het is een opvolging van de Nationale Klimaattop uit 2016, waar belangrijke afspraken werden gemaakt over het mondiaal en nationaal terugdringen van CO2-uitstoot.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Persbericht, Klimaattop Noord NL 2017
Gemaakte afspraken Klimaattop Noord NL, Klimaattop Noord NL 2017
SNN Energietransitie brochure, Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)