‘Kolencentrales moeten sluiten vóór 2030 om Parijse akkoorden te behalen’

‘Kolencentrales moeten sluiten vóór 2030 om Parijse akkoorden te behalen’

Europese landen moeten hun kolencentrales in een rap tempo sluiten, dat staat in het rapport ‘A stress test for coal in Europe under the Paris Agreement’ van het klimaatonderzoeksinstituut Climate Analytics. Het sluiten van de kolencentrales kan bijdragen aan het behalen van de klimaat- en energiedoelen die de Europese Commissie voor 2030 heeft gesteld. Ook Nederland heeft vijf kolencentrales.

Akkoord van Parijs

Tijdens de 21e zitting van de Conference of Parties (COP21) in december 2015 sloten de 195 contracterende staten van de United Nations Framework Convention on Climate Change de klimaatakkoorden in Parijs. De EU, net zoals alle lidstaten, heeft deze overeenkomst ondertekend. Een van de doelen is het het verminderen van emissies met 40% vóór 2030. Ook is over het langere termijndoel gesproken: de temperatuurtoename moet ruim onder de 2°C blijven. Dit vergt een snelle decarbonisatie van de globale energiesector en een uitfasering van de kolengestookte energiecentrales.

Om de klimaatdoelen te behalen, moeten volgens het rapport alle 315 kolencentrales in de EU in 2030 zijn teruggebracht naar nul. Om dit proces te bespoedigen, wordt geadviseerd om vóór 2020 al een kwart van de centrales te sluiten, voor 2025 nog eens 47% en voor 2030 de overige centrales. Dit zou de goedkoopste manier zijn voor de EU om de emissie-uitlaten terug te brengen.

Europa 2020, 2030 en 2050 doelstellingen

Naast de klimaatdoelstellingen die zijn vastgesteld in Parijs, heeft de EU ook al langere tijd klimaat- en energiedoelstellingen. Het beleid van de EU met betrekking tot klimaat en energie is gericht op de 2020, 2030 en 2050 doelstellingen die in de gehele EU behaald moeten worden. Europa 2020 is een tienerjarenplan voor de groei van de EU. Voor de jaren 2030 en 2050 zijn soortgelijke plannen opgesteld. In deze praktijkvraag leest u meer informatie hierover.

Decentrale overheden

Voor (de)centrale overheden gelden vanuit Europa regels omtrent de energie-efficiëntie. Zij krijgen hier voornamelijk mee te maken bij de aanschaf van producten en diensten. Ook moeten decentrale overheden zich houden aan de normen voor energie-efficiëntie en dienen zij als een voorbeeld voor de gemeenschap op het gebied van energiebesparing. Op het gebied van hernieuwbare energie vloeien taken voort uit de Klimaatakkoorden met het Rijk. Deze akkoorden kunnen op regionaal verschillen omdat de gevolgen van klimaatverandering in elke regio een andere impact kan hebben.

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal

Bron:

Europa moet in 2030 kolencentrales sluiten om klimaatdoelen te halen, Financieel Dagblad

Meer informatie:

A Stress Test for Coal in Europe Under the Paris Agreement, Climate Analytics