Kom naar de gratis staatssteunbijeenkomst

24 juni 2013

Werkt u bij een decentrale overheid? Loopt u regelmatig aan tegen (soms complexe) staatssteunkwesties? Wilt u in contact komen met ambtenaren die tegen dezelfde problematiek aanlopen? Of bent u juist advocaat en wilt u meer uitwisseling met beroepsgenoten of wetenschappers en praktijkcases horen? U bent van harte welkom op de gratis middagbijeenkomst op 30 september in Utrecht.

Staatssteun is actueler dan ooit. Of het nu gaat om voetbalclubs, gebiedsontwikkeling of Fyra’s; nog nooit was er zoveel aandacht voor dit onderwerp. Als gevolg hiervan groeit de behoefte aan zowel informatie over staatssteun als uitwisseling van praktijkvoorbeelden.

Bijeenkomst

Daarom wordt op maandag 30 september 2013 om 13.00 uur in Utrecht een staatssteunbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt op een informele en interactieve manier op diverse actuele staatssteunontwikkelingen ingegaan.

De bijeenkomst is de ideale gelegenheid voor u om in een netwerksetting ideeën, knelpunten en oplossingen uit te wisselen met anderen.

Gratis

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor iedereen die in zijn of haar praktijk met staatssteun te maken heeft (gehad), zoals medewerkers van overheden, ondernemingen, advocaten, consultants en wetenschappers. Op basis van de vooraankondiging alleen al hebben zich al meer dan 200 geïnteresseerden aangemeld.

Staatssteunnetwerk

Op de bijeenkomst wordt het Landelijk Staatssteunnetwerk opgericht. Dit netwerk is in de eerste plaats bedoeld om uitwisseling mogelijk te maken van praktijkproblemen op het gebied van staatssteun. In de tweede plaats beoogt het netwerk een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk.

Rondetafelsessies

Tijdens de rondetafelsessies gaat een aantal personen uit de overheid, de advocatuur en de wetenschap met elkaar én met u in gesprek over verschillende staatssteunonderwerpen.

Programma

– 13.30 uur 
 Opening door Robert-Jan van Lotringen
 Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van BZK
 Keynote speech door prof. Arjen Meij
 Universiteit Utrecht/Universiteit Luxemburg/TMC Asser Instituut, voormalig rechter bij het Gerecht van het Hof van Justitie EU
 Keynote speech door Auke van de Goot, Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU, Brussel

– 14:00 uur
 Rondetafelgesprekken
 Sessie 1. Diensten van Algemeen Economisch Belang
 Sessie 2. Gebiedsontwikkeling en infrastructuur
 Sessie 3. Sport
 Sessie 4. Energie, duurzaamheid en innovatie
 Sessie 5. Woningcorporaties
 Sessie 6. Landbouw en natuur

– 15.30 uur Plenaire afsluiting, presentatie netwerk

– 16.00 uur Netwerkborrel

Interesse?

U kunt zich hier inschrijven voor deze bijeenkomst en voor maximaal twee sessies. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Het is dus mogelijk dat we uw inschrijving of voorkeur niet kunnen honoreren.

Weet u andere geïnteresseerden? Stuur dit bericht dan door.

Initiatiefnemers

De onderstaande personen zijn initiatiefnemers van de netwerkbijeenkomst:

– Maarten Aalbers, voorheen juridisch adviseur bij kenniscentrum Europa decentraal gespecialiseerd in staatssteun, en per 1 september onderzoeker aan de Universiteit Leiden;
– Paul Adriaanse is hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Hij is verbonden aan de Leiden Expert Group on State Aid (LEGSA);
– Bart Hessel is bijzonder hoogleraar Europees recht en decentrale overheden bij het Europa Instituut van Universiteit Utrecht;
– Allard Knook is advocaat en specialist in het staatssteunrecht bij CMS;
– Robert-Jan van Lotringen is senior beleidsadviseur bij het Coördinatiepunt Staatssteun voor Decentrale Overheden van het ministerie van BZK.

Door:

Emile Perton, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal