KoopWijsPrijs 2018: welk MVI-project vindt u het meest vooruitstrevend?

De KoopWijsPrijs is een initiatief van de Rijksoverheid dat Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) stimuleert. De prijs wordt uitgereikt aan een inkoopproject dat vooruitstrevend is als het gaat om MVI. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (ook wel duurzaam inkopen genoemd) betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op mensen, de planeet, het milieu en de welvaart worden meegenomen.

Genomineerden

Uit de inzendingen zijn vijf genomineerden geselecteerd door een jury, bestaande uit VNO-NCW, MKB Nederland, Natuur & Milieu, NEVI, Social Enterprise NL en MVO Nederland. De volgende inkoopprojecten maken kans op de titel.

  1. Gezamenlijke provinciale aanbesteding – Impact-vrije mobiele telefoons (PT2017)

De provincie Flevoland heeft namens negen publieke organisaties de tender ‘Impact-vrije mobiele telefoons’ in de markt gezet. De markt heeft door middel van een marktconsultatie kunnen bijdragen aan het formuleren van wensen en eisen. De gezamenlijke provinciale aanbesteding is volgens de indieners de eerste afvalvrije en grondstofneutrale ter wereld. Een circulaire aanbesteding in de telefonie-hardware is zeer vernieuwend en door het aantal betrokken organisaties is de impact in potentie groot.

  1. Gemeente Amsterdam – Raamovereenkomst Bomen

De gemeente Amsterdam heeft de inkoop-, aanplant- en nazorgtaken van nieuwe bomen gebundeld in een raamovereenkomst. Dit vraagt om een goede samenwerking binnen de gemeente Amsterdam én met de markt. Er is vertrouwen in de markt getoond door in gesprek te gaan over de wijze van uitvragen en de kwaliteitseisen. De duurzaamheidsambities gaan niet alleen over planet, maar ook over people en profit. Ook gedurende het contract blijft de aannemer in dialoog met de gemeente om onder andere via inzicht in rapportages een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Amsterdam.

  1. Gemeente Venlo – Rotonde van Morgen

De gemeente Venlo heeft een aanbesteding georganiseerd voor een rotonde waarbij de milieu-impact van de materialen wordt verminderd door gebruik te maken van duurzaam en herbruikbaar materiaal. De rotonde speelt in op klimaatadaptatie: door de waterbergingsmogelijkheden wordt er bijgedragen aan het verminderen van wateroverlast bij hevige regenbuien. Het groen op de rotonde is uitgezocht om fijnstof van het verkeer te verminderen. De bewoners zijn betrokken geweest om de rotonde goed te laten aansluiten bij de wensen en ervaring van de gebruikers.

  1. Provincie Noord-Brabant – Innovatieve biobased weg

Voorafgaand aan het inkoopproject voor de N272 tussen Beek en Donk tot Boxmeer heeft de provincie Noord-Brabant een marktconsulstatie georganiseerd en zijn aannemers en leveranciers uitgedaagd om samen biobased toepassingen te onderzoeken. Het spreekt de jury aan hoe de markt is betrokken tijdens het project en dat het project breed in de organisatie is verankerd.

  1. Gemeente Zevenaar – Circulair fietspad

De gemeente Zevenaar heeft de aanleg van een circulair fietspad aanbesteed, waarbij gebruik gemaakt is van ‘grasfalt’ en ‘grasbeton’. In samenwerking met de Radboud Universiteit is er een criteriamodel ontwikkeld, om het ambitieniveau te kunnen bepalen en ook de aanbiedingen uit de markt te kunnen beoordelen op deze ambitie. Ook is de samenwerking met de markt gezocht door een marktconsultatie en het delen van de resultaten via een symposium. Bovendien is er bij de financiering rekening gehouden met het feit dat circulaire producten vaak duurder zijn in aanschaf, maar goedkoper over de levensduur.

Stemmen

Met bovenstaande inkoopprojecten dragen de aanbestedende diensten bij aan de verwezenlijken van hun actieplannen in het kader van het Manifest MVI. De jury heeft bij de selectie van de kanshebbende inkoopprojecten gelet op ambitie, keuze van thema’s, verankering in de organisatie, vernieuwend karakter, effect op beleidsdoelen, interactie met de markt, haalbaarheid voor andere organisaties, beschikbare informatie en documentatie.

U kunt mede bepalen wie van de vijf genomineerden de winnaar wordt van de KoopWijsPrijs 2018 door voor 1 oktober hier uw stem uit te brengen. De winnaar van de KoopWijsPrijs wordt bekend gemaakt tijdens het MVI-Congres op 3 oktober 2018 in Nijmegen, de duurzame hoofdstad van Europa.

Door:

Marieke Merkus, Europa decentraal

Bron:

KoopWijsPrijs 2018, PIANOo

Meer informatie:

Duurzaam aanbesteden, Europa decentraal
Milieucriteria, Europa decentraal
Circulaire economie, Europa decentraal
Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
Maatschappelijk aanbesteden, Europa decentraal
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen – MVI, PIANOo