Kritiek op Commissievoorstel voor toekomstig EU-landbouwbeleid

12 november 2018

Op 7 november heeft de Europese Rekenkamer een rapport uitgebracht waarin het Commissievoorstel voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in de periode na 2020, dat in verband staat met het nieuwe Meerjarige Financieel Kader, wordt bekritiseerd. Hoewel de Europese Commissie verduurzaming en versimpeling had aangemerkt als speerpunten, zou het GLB-voorstel dit volgens de Rekenkamer niet goed bewerkstelligen.

Duurzaamheidsmaatregelen

Het grootste kritiekpunt van de Rekenkamer betreft de duurzaamheid van het GLB-voorstel. Dit zou met het voorstel niet goed bereikt worden, ondanks dat het één van de doelen van de Commissie is. Een voorbeeld daarvan is dat hoewel er nieuwe middelen voor verduurzaming zijn voorgesteld vanuit de Commissie, het gebruik van die middelen in de handen van de lidstaten ligt. Hierdoor is er geen zekerheid of de lidstaten ook daadwerkelijk de landbouw zullen verduurzamen.

Een ander probleem is dat het voorstel nog steeds de prioriteit legt op de eerste pijler van het GLB. Deze pijler wordt gebruikt om directe betalingen aan landbouwers te financieren. De Rekenkamer stelt dat dit geen efficiënte manier is om de duurzaamheid te steunen, ook al zijn er in het voorstel meer duurzame vereisten waar landbouwers aan moeten voldoen voordat er een directe betaling wordt gedaan.

Versimpeling en controle

Naast de duurzaamheid is het versimpelen en het toezicht houden op een efficiënte uitvoering van het GLB ook een belangrijk punt voor de Commissie. Ook op dit gebied bekritiseert de Rekenkamer het GLB-voorstel. Zo wordt volgens de Rekenkamer in het voorstel de versimpeling van het GLB niet goed doorgevoerd, omdat bepaalde zaken worden gecentraliseerd in een nationaal strategisch plan, maar er tegelijkertijd ook meer programma’s worden geïntroduceerd die juist extra administratieve lasten opleveren.

Bij de toezicht op de efficiëntie van het GLB is het probleem volgens de Rekenkamer dat er te weinig kwantificeerbare doelen worden gesteld, zoals bijvoorbeeld bij de strategische plannen van lidstaten, waarin staat hoe lidstaten hun landbouwbeleid gaan uitvoeren en waarop de Commissie kan controleren in het GLB-voorstel. Daarnaast merkt de Rekenkamer op dat lidstaten geen data over de inkomens van landbouwers hoeven te verstrekken, in verband met de directe betalingen van de EU aan de landbouwers.

Bron:

Advies nr. 7/2018 betreffende het post-2020 GLB, Europese Rekenkamer

Door:

Maxim Vennegoor en Chris Koedooder, Europa decentraal

Meer informatie:

Wat houden de voorgestelde wijzigingen van het EU-landbouwbeleid in voor onze provincie, praktijkvraag Europa decentraal
Plattelandsontwikkeling, Europa decentraal
Commissie keurt wijziging POP goed, Europa decentraal
Raad kritisch over landbouwvoorstel Europese Commissie, Europa decentraal
Meningen over toekomst GLB lopen uiteen, Huis van de Nederlandse Provincies
Plannen voor het volgende GLB moeten groener, persbericht Europese Rekenkamer