Nieuws

Publicatie: 19 april 2019

Door:


Het Europees Parlement heeft voor de vierde en laatste keer in aanloop naar de verkiezingen van mei 2019 een peiling gepubliceerd. Deze peiling laat de verwachte zetelverdeling in het Parlement zien. De vorige peilingen waren gebaseerd op een Parlement van 705 zetels als gevolg van de Brexit. Nu het Verenigd Koninkrijk door uitstel van de Brexitdatum mogelijk toch meedoet aan de verkiezingen, gaat de laatste peiling uit van de huidige 751 zetels.

Nationale peilingen

De peiling is het resultaat van de nationale peilingen van de Europese lidstaten, die door onderzoeksbureau Kantar Public zijn samengevoegd. Ook de peilingen uit het Verenigd Koninkrijk zijn dit keer meegenomen. Nu de uiterlijke Brexitdatum is uitgesteld naar 31 oktober is er namelijk een  mogelijkheid dat het VK mee doet aan de Europese verkiezingen.
Onderstaand schema geeft een indicatie van het verwachte aantal zetels voor elke politieke fractie. De cijfers zijn afgezet tegen het huidige zetelaantal en de cijfers uit derde peiling, die dateert van drie weken geleden.

Politieke fractiePeiling april 2019T.o.v. huidig zetelaantalT.o.v. vorige peiling
Europese Volkspartij (EVP)180-38-8
Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)149-37+7
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE)76+8+4
Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)66-8+13
Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL)46-6-3
Groenen/Europese Vrije Alliantie (Groenen/EFA)57+5+6
Europa van Naties en Vrijheid (ENF)62+21+1
Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EVDD)45+4+15
Niet ingeschrevenen (NI)8-14+1
Anders62+62+10

In de peiling wordt over het algemeen nog geen rekening gehouden met nieuwe politieke fracties. Partijen zijn toegewezen aan reeds bestaande fracties voor zover hun intenties bekend zijn. Overige partijen zijn opgenomen in de categorie ‘anders’.

Ontwikkelingen

Recente ontwikkelingen rondom de Brexit hebben ertoe geleid dat Britse partijen die eerder niet in de peilingen werden meegenomen nu wel vertegenwoordigd zijn. De veranderingen ten opzichte van voorgaande peilingen zijn daarom ook lastig te duiden.

Nederlandse partijen

In de nieuwste peiling wordt ook de verwachte zetelverdeling per lidstaat gepresenteerd. Nederland zou aanvankelijk als gevolg van het vertrek van de Britten uit de EU 3 extra zetels toebedeeld krijgen, waardoor de Nederlandse politieke partijen in totaal 29 zetels mogen bezetten in het EP. Nu de Britse deelname aan de verkiezingen weer een mogelijkheid is gaat de laatste peiling uit van de huidige 26 zetels. Dit betekent dat drie partijen (SP, PVV en FvD) een zetel kwijtraken ten opzichte van de vorige peiling. De verwachte verdeling van deze zetels is als volgt:
 

PartijPeiling april 2019T.o.v. van huidig zetelaantaantal
VVD5+2
Forum voor democratie3 (-1)+3
GroenLinks3+1
CDA3-2
PVV2 (-1)-2
SP2 (-1)
ChristenUnie/SGP2
D662-2
Partij van de Arbeid2-1
50+1+1
Partij voor de Dieren1
DENK0

Europese verkiezingen

De Europese verkiezingen vinden in de gehele EU plaats van 23 tot en met 26 mei 2019. In Nederland zijn de stembussen alleen op 23 mei geopend.

Bron

Projections of seats in next Parliament, persbericht Europees Parlement

Meer informatie

Europese verkiezingen 2019, Europees Parlement