Nieuws

Publicatie: 1 februari 2021

Door:


De Association of European Border Regions (AEBR) heeft de vierde en laatste call geopend voor voorstellen in het kader van het b-solutions initiatief. Met dit initiatief kunnen overheidsinstanties in grensregio’s oplossingen aandragen voor juridische en administratieve obstakels die grensoverschrijdende samenwerking belemmeren.

B-solutions

B-solutions is een vierjarig proefinitiatief om grensobstakels langs de binnengrenzen van de EU aan te pakken. De EU heeft al verschillende acties ondernomen ter bevordering van de ontwikkeling van de grensregio’s. Het b-solutions programma wordt ingezet om de acties die zijn voorgesteld in de mededeling ‘Groei en cohesie in EU-grensregio’s stimuleren’ op te volgen. De uitvoering ligt bij het directoraat-generaal Regionaal beleid en stadsontwikkeling van de Europese Commissie (DG REGIO). De Association of European Border Regions beheert het initiatief.

De algemene doelstelling van het b-solutions programma is het identificeren en promoten van duurzame methoden om obstakels in de grensregio’s van de EU op te lossen.

Voorstellen

Wanneer u als decentrale overheid problemen ondervindt op uw grondgebied als gevolg van een gebrek aan samenhang van de wetgeving (die van toepassing is aan de weerszijden van de grens), of door inconsistenties en overlappingen van de verschillende administratieve procedures, kunt u nu voorstellen indienen ter verbetering van deze problemen. Voorstellen kunnen via deze link worden ingediend tot 11 maart 2021. Om meer informatie en eventuele begeleiding bij het programma te ontvangen organiseert de AEBR hiertoe een informatiesessie.

De voorstellen zullen vervolgens na een selectieprocedure geïmplementeerd worden.

Bron:

The fourth call of proposals of b-solutions is open!, Association of European Border Regions

Meer informatie

Grensoverschrijdende samenwerking, Kenniscentrum Europa Decentraal
B-solutions: fourth call of proposals, Europese Commissie
Groei en cohesie stimuleren in de grensregio’s van de EU, Europese Commissie