Labels ‘composteerbaar’ en ‘biologisch afbreekbaar’ risico voor verwarring

29 juni 2020Milieubeleid

Kunststoffen in bioafval worden een steeds groter probleem. Dat meldt het rapport ‘Bio-waste in Europe’ van de Europese Milieuagentschap. De huidige labels ‘composteerbaar’ en ‘biologisch afbreekbaar’ voor plastic consumentenproducten kunnen voor consumenten verwarrend werken. Plastic in bioafval bemoeilijkt de behandeling en verwerking. Hierdoor kunnen de kosten voor de behandeling van bioafval oplopen. Het rapport roept daarom om duidelijke en consistente regels voor etikettering van composteerbare en biologisch afbreekbare kunststoffen.

Labels

De labels ‘composteerbaar’ en ‘biologisch afbreekbaar’ zijn op steeds meer consumentenproducten te vinden, zoals op plastic zakken, verpakkingen en wegwerpborden. De afbraak van deze kunststoffen is echter afhankelijk van de behandelingsmethode. ‘Composteerbaar’ verwijst in de meeste gevallen naar composteerbaarheid in gecontroleerde industriële composteerinstallaties, terwijl de term ‘biologisch afbreekbaar’ wordt gebruikt voor kunststoffen die onder bepaalde omstandigheden, zoals de aanwezigheid van vocht en zuurstof, ontbinden. Omdat de afbreekbaarheid van plastics met deze labels afhankelijk is van de aanwezige behandelingsinfrastructuur, is in sommige Europese landen het gebruik van deze plastics voor de inzameling van bioafval niet toegestaan.

Bioafval en de circulaire economie

Bioafval heeft een potentie om bij te dragen aan een circulaire economie. Bioafval kan bijvoorbeeld worden gebruikt als bron van hernieuwbare energie of als kunstmest en bodemverbeteraar. Om deze potentie te benutten moet bioafval van een goede kwaliteit zijn en dus zo min mogelijk vervuiling bevatten. Het scheiden van bioafval bij de bron is hiervoor een basisvoorwaarde. Het rapport concludeert echter dat een groot deel van het bioafval nog steeds bij het gemengde afval terecht komt. Dit gebeurt ook in landen met een gescheiden inzamelingssysteem.

Om de potentie van bioafval beter te benutten is er bij de herziening van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen meer aandacht gekomen voor bioafval. De nieuwe KRA introduceert een verplichting tot het scheiden van bioafval. Uiterlijk 31 december 2023 moet bioafval apart worden ingezameld. Dit betekent dat het niet gemengd mag worden met andere soorten afval, met uitzondering van afval met vergelijkbare biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid.

Green Deal en bioplastics

In het actieplan voor de circulaire economie stelde de Commissie voor om het gebruik van bioplastics te bevorderen. In 2021 zal er een beleidskader voor bioplastic en biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen worden gepubliceerd.

Voedselverspilling

Ook concludeert het rapport dat voedselverspilling goed is voor ongeveer 60% van het bioafval van huishoudens. In de recent gepubliceerde Farm-to-Fork-strategie wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van voedselafval. Het doel van de Commissie is om de voedselverspilling in de detailhandel en bij de consument tegen 2030 te halveren. Hiervoor zal ze juridisch bindende doelstellingen voorstellen om voedselverspilling te verminderen. Om dit te realiseren, zullen de EU-regels met betrekking tot datummarkering worden herzien.

Bron

Bio-waste in Europe – turning challenges into opportunities, European Environment Agency

Door:

Laura Weemering & Jos Pees, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de impact van het gebruik van onder invloed van zuurstof afbreekbare kunststof, inclusief onder invloed van zuurstof afbreekbare plastic draagtassen, op het milieu, Europese Commissie
Afval, Europa decentraal