Leden Europees Parlement pleiten voor eerlijke lonen

26 september 2016

Afgelopen week riepen EP-leden tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg op tot het beëindigen van oneerlijke praktijken zoals ongelijke sociale bescherming van werknemers en sociale dumping door bedrijven. Deze positie komt op een belangrijk moment; de herziening van de controversiële detacheringsrichtlijn wordt momenteel behandeld in de EMPL commissie. Agnes Jongerius is eerder dit jaar benoemd tot rapporteur op het onderwerp.

Sociale dumping

Sociale dumping is het verlagen van de arbeidskosten door middel van vaak illegale en uitbuitende praktijken. Dit komt vooral voor in de landbouw, bouw, horeca, transport en gezondheidszorg. Europese bedrijven beschikken over de mogelijkheid om hun werknemers tijdelijk in een andere lidstaat aan het werk te zetten, dit kan echter misbruikt worden. Door het opzetten van brievenbusbedrijven bijvoorbeeld, of door opeenvolgende detachering waardoor werknemers een stuk minder betaald krijgen dan het gangbare loon in het land waar zij gedetacheerd zijn.

Verslag Balas

De leden van het Europees Parlement namen tijdens de laatste plenaire vergadering het rapport van Guillaume Balas (S&D) aan. Balas stelt hierin dat sociale dumping ‘een breed scala van opzettelijk misbruik en het omzeilen van bestaande Europese en nationale wetgeving’ is. Sociale dumping leidt tot ongelijke concurrentieposities van bedrijven binnen de interne markt.

Detacheringsrichtlijn

Dit verslag van Balas komt op een belangrijk moment, de herziening van de Europese detacheringsrichtlijn wordt op korte termijn verwacht. Eerder dit jaar trokken elf nationale parlementen een gele kaart voor het voorstel van Eurocommissaris Thyssen, zij heeft echter besloten dit naast zich neer te leggen. Het herzieningsvoorstel wordt momenteel behandeld in de Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) commissie van het Europees Parlement. Nederland lid Agnes Jongerius (S&D/PvdA) treedt hier op als (co)rapporteur.

Gelijk loon

Lidstaat Nederland zet zich al langere tijd in voor gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats binnen de EU. Met het voorstel tot wijziging van de bestaande detacheringsrichtlijn wil Eurocommissaris Thyssen dat gedetacheerden hetzelfde salaris krijgen als nationale arbeidskrachten. De belangrijkste veranderpunten zijn:

  • maximum periode van detachering beperken tot 24 maanden;
  • verschil in loon tussen gedetacheerden en nationale werknemers verkleinen, en de garantie dat de rechten en sociale bescherming voor beiden hetzelfde zijn.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bron:

Nieuwsbericht, Europees Parlement

Meer informatie:

Nieuwsbericht, Huis van de Nederlandse provincies
Nieuwsbericht, Europa decentraal