Leden Europese Taskforce voor subsidiariteit en proportionaliteit benoemd

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft zes leden voor de EU Taskforce voor subsidiariteit en proportionaliteit benoemd. De taskforce is in het leven geroepen om te onderzoeken op welke beleidsgebieden de lidstaten meer werk kunnen overnemen van de EU en om lokale overheden nauwer te betrekken bij de beleidsprocessen.

Staat van de Unie

Commissievoorzitter Juncker kondigde de taskforce in september 2017 aan tijdens zijn toespraak over de Staat van de Unie 2017. Tijdens deze toespraak presenteerde Commissievoorzitter Juncker zijn White Paper over de toekomst van de EU. Hierin schetst hij vijf uiteenlopende scenario’s. De taskforce valt onder het vierde scenario ‘Minder en Efficiënter’.

Doel van de EU Taskforce voor subsidiariteit en proportionaliteit

De taskforce staat onder leiding van eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, bevoegd voor Betere Regelgeving, en heeft ten doel het bekijken van de subsidiariteit en proportionaliteit van alle beleidsgebieden waar de EU actief is. Met andere woorden is het optreden van de EU noodzakelijk, gaan de maatregelen die genomen worden niet te ver en op welke gebieden is het mogelijk minder en efficiënter op te treden? De taskforce zal voor het einde van januari bijeenkomen en zal op 15 juli 2018 het rapport met de bevindingen presenteren aan Commissievoorzitter Juncker.

Samenstelling taskforce

De taskforce bestaat uit voorzitter Timmermans, drie leden uit het Comité van de Regio’s, drie leden uit de parlementen van de lidstaten en drie leden uit het Europees Parlement (EP). De zes leden die zijn benoemd door Commissievoorzitter Juncker zijn eerst voorgedragen door de Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen (COSAC) en het Comité van de Regio’s (CvdR).  De zes leden zijn Toomas Vitsut (lid van het parlement van Estland), Reinhold Lopatka (lid van het parlement van Oostenrijk), Kristian Vigenin (lid van het parlement van Bulgarije), Karl-Hein Lambertz (Voorzitter van het CvdR), Michael Schneider (lid CvdR) en François Decoster (lid CvdR). Het Europees Parlement heeft de genomineerden nog niet bekend gemaakt.

Beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit

De beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit zijn beschreven in Artikel 5 van het Verdrag van de Europese Unie. Het subsidiariteitsbeginsel garandeert dat de Europese Unie alleen optreedt als dat noodzakelijk is en dat beslissingen zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen. Het proportionaliteitsbeginsel draagt de EU op te kiezen voor de manier of maatregel die zo veel mogelijk vrijheid aan de lidstaat laat.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Future of Europe: President Juncker appoints members to Task Force on Subsidiarity and Proportionality, persbericht Europese Commissie
Decision on appointment of members to the Task Force on Subsidiarity, Proportionality and “Doing Less More Efficiently” Europese Commissie

Meer informatie:

Officieel opgericht: taskforce voor subsidiariteit en evenredigheid, nieuwsbericht Europa decentraal