Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa

In 2018 zijn Leeuwarden en Valetta (in Malta) de culturele hoofdsteden van Europa. Het centrale thema in Leeuwarden is ‘Iepen Mienskip’. De stad staat daarmee voor het van onderaf flexibel en transparant samenwerken aan een betere wereld.

Culturele hoofdsteden van Europa

Sinds 1985 houden elk jaar twee landen uit de Europese Unie een nationale verkiezing. In deze landen wordt uiteindelijk door een internationale jury één stad aangewezen om een jaar lang culturele hoofdstad van Europa te zijn. Elke culturele hoofdstad stelt een programma op, bestaande uit culturele evenementen die het historisch en cultureel erfgoed uitlichten. Met dit initiatief wil de Europese Commissie de rijkdom en verscheidenheid van Europese culturen laten zien. Daarnaast moeten de culturele hoofdsteden bijdragen aan het gevoel van behoren tot een gedeelde culturele geschiedenis.

Benoemingsproces

Zes jaar voorafgaand aan een termijn van een culturele hoofdstad publiceren de geselecteerde gastlidstaten een oproep voor aanmeldingen. Dit gebeurt gebruikelijk via het ministerie van Cultuur. Steden in de geselecteerde gastlidstaten die geïnteresseerd zijn in deelname moeten vervolgens een voorstel indienen.

Beoordeling van aanvragen

De ingediende aanvragen worden tijdens een voorselectie beoordeeld door een panel van onafhankelijke internationale experts op het gebied van cultuur. Dit gebeurt aan de hand van een reeks vastgestelde criteria. Het panel selecteert vervolgens een korte lijst van steden die worden gevraagd om een meer gedetailleerde aanvraag in te dienen. Tot slot komt het panel opnieuw bijeen om de definitieve aanvragen te beoordelen en beveelt dan een stad per gastland aan voor de titel. De aanbevolen stad wordt dan formeel aangewezen als culturele hoofdstad van Europa voor een bepaald jaar.

Jaar van het Cultureel Erfgoed

Daarnaast kiest de Europese Commissie ook ieder jaar een cultureel beleidsthema dat in alle landen van de Europese Unie extra aandacht verdient. In het jaar 2018 zal het cultureel erfgoed centraal staan. Ter gelegenheid hiervan zullen er in alle EU-landen festiviteiten plaatsvinden rondom dit thema. Ook is er uit bestaande Europese fondsen € 8 miljoen gereserveerd voor projecten die het gedeelde Europees cultureel erfgoed beschermen en promoten.

Door:

Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa in 2018, nieuwsbericht Europese Commissie
European Capitals of Culture, Creative Europe

Meer informatie:

Cultuur, onderwijs en jeugd, Europa decentraal
Monumenten, Europa decentraal
2018 wordt Europees jaar van cultureel erfgoed, nieuwsbericht Europa decentraal
Zijn er speciale regels voor restauratie Europees cultureel erfgoed in Nederland? Praktijkvraag Europa decentraal
Wat zijn themajaren en culturele hoofdsteden? Rijksoverheid