Lidstaten krijgen € 222 miljoen te investeren in milieu, natuur en klimaatactie

9 oktober 2017

De Europese Commissie heeft een investeringspakket van € 222 miljoen uit de EU-begroting goedgekeurd. Deze investeringen moeten EU-lidstaten bij staan in de overgang naar een duurzamere en koolstofarmere toekomst met behulp van het LIFE-programma voor het milieu en klimaatactie. In totaal worden 139 projecten in twintig lidstaten ondersteund.

Eurocommissaris

Karmenu Vella, Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij, zei “na 25 jaar blijft het LIFE-programma investeren in innovatieve projecten met een hoge toegevoegde waarde voor mensen, bedrijven en de natuur. Ik ben heel blij om te zien hoe het programma marktgerichte technologieën omvormt tot nieuwe, groene bedrijven.” Commissaris voor Klimaatactie en Energie Miguel Arias Cañete voegde daaraan toe dat het Parijs akkoord over klimaatverandering een extra elan geeft aan de groeiende klimaatvriendelijke investeringen. “Met deze projecten gebruiken we de beperkte openbare financiering als een soort katalysator: wij maken particuliere financiering vrij voor milieubescherming, de bestrijding van klimaatverandering en schonere energie voor onze burgers. Dit soort investeringen is van cruciaal belang als we onze ambities willen waarmaken.”

Type projecten

181,9 miljoen euro is bestemd voor projecten op het gebied van milieu en efficiënt hulpbronnengebruik, natuur en biodiversiteit, en milieugovernance en -informatie. In overeenstemming met het pakket voor de circulaire economie van de Europese Commissie zullen de projecten de lidstaten bijstaan in hun overgang naar een meer circulaire economie. Een Nederlands voorbeeldproject betreft de ontwikkeling van producten van biologische origine uit rioolslib in Nederland. Andere projecten leveren een bijdrage aan de uitvoering het actieplan voor de natuur, met name het beheer van Natura 2000-gebieden.

Milieu en natuur

Voor de 59 LIFE-projecten op het gebied van milieu en efficiënt hulpbronnengebruik wordt 134,6 miljoen euro uitgetrokken. Deze hebben betrekking op vijf thematische gebieden; lucht, milieu en gezondheid, efficiënt hulpbronnengebruik, afval, en water. 39 LIFE-projecten voor natuur en biodiversiteit ondersteunen de uitvoering van het actieplan voor de natuur, de vogel- en habitatrichtlijnen en de biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2020.

Klimaatactie

Op het gebied van klimaatactie investeert de EU 40,2 miljoen euro in projecten op het gebied van aanpassing aan en mitigatie van klimaatverandering, klimaatgovernance en informatie. De geselecteerde projecten ondersteunen de EU-doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 40 % terug te brengen in vergelijking met de niveaus van 1990. Met behulp van LIFE-financiering zal tevens het aanpassingsvermogen van een van de drukst bevaren waterwegen van Europa, het Schelde-estuarium in België, worden verbeterd en zullen instrumenten worden ontwikkeld om bijvoorbeeld het warmte-eilandeffect in steden tegen te gaan.

LIFE-programma

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaatactie. Het programma bestaat sinds 1992 en heeft zowel binnen als buiten de EU meer dan 4.500 projecten medegefinancierd voor een totaalbedrag van ruim 9 miljard euro. De begroting voor het LIFE-programma voor de periode 2014-2020 is vastgesteld op 3,4 miljard euro.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Persbericht, Europese Commissie