Lidstaten willen voorstel NEC-richtlijn afzwakken

22 juni 2015Klimaat

Een groot aantal lidstaten vindt het huidige voorstel over de NEC-richtlijn niet realistisch. Ze pleiten voor aanpassingen in het voorstel dat grensoverschrijdende luchtverontreiniging wil beperken. De ministers van milieu hebben het voorstel op 15 juni besproken.

NEC richtlijn

De NEC (National Emission Ceiling) richtlijn verplicht lidstaten om een emissieplafond van de luchtvervuilende stoffen NOx, SO2, VOS (vluchtige organische stoffen – exclusief methaan), NH3 en PM 10 in te stellen. In het nieuwe luchtkwaliteitspakket is een herziening van de NEC-richtlijn voorzien. Het voorstel wil o.a. fijnstof (PM 2.5) en methaan (CH4) toevoegen aan de emissieplafonds.

“Voorstel niet realistisch”

Het voorstel van de Europese Commissie is volgens de lidstaten niet realistisch, vooral bij NOx, fijnstof en ammoniak denken zij niet de verminderde uitstoot te kunnen realiseren. Een meerderheid van de lidstaten wil ook methaan schrappen uit de NEC-richtlijn. Deze stof valt al onder het EU-klimaatbeleid.

Meer flexibiliteit

Een meerderheid van de lidstaten wenst een flexibeler beleid. Nederland, België en Luxemburg waarschuwen echter dat meer flexibiliteit de luchtkwaliteitdoelstellingen kan ondermijnen.

Niet-bindende doelstellingen

Litouwen, Tsjechië, Slowakije, Italië, Luxemburg, Finland, Spanje, Slovenië, Roemenië, Bulgarije en Polen hebben hun twijfels over de haalbaarheid van de voorgestelde reducties. Bulgarije noemde de doelen extreem ambitieus en onrealistisch. Samen met Litouwen, Italië, Slovenië, Polen en Roemenië pleiten zij voor niet-bindende doelstellingen.

Commissie is kritisch

Eurocommissaris voor Milieu Vella ziet niets in het voorstel voor niet-bindende doelen: “[dat is] het beleid ontdoen van inhoud.” Vella is ook kritisch over het schrappen van methaan. Hij ziet graag dat er synergiën worden gevonden met het Europese klimaatbeleid.

Provincies

Voor provincies is het belangrijk dat nieuwe grenswaarden bijdragen aan het terugdringen van verontreinigingen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat geldt ook voor gemeenten. Daarnaast moet de regionale economische concurrentiepositie gewaarborgd blijven. VNG en IPO hebben hun gemeenschappelijk standpunt verwoord in het position paper Beleidspakket Schone Lucht voor Europa.

Reductie ammoniak

Daarom moeten belangrijkste vervuilers op EU niveau aan de bron worden aangepakt. Er is door Kings’ College in kaart gebracht dat ammoniakproblemen in 2030 overal in Europa opgelost zouden zijn, met uitzondering van Nederland. Voor het halen van natuurdoelen en bescherming Natura2000 gebieden is een reductie van ammoniak noodzakelijk. Dit wordt geregeld in de EU richtlijn Industriële Emissies. Europa zou erop moeten toezien dat bedrijven – ook in omringende landen – in de toekomst steeds werken op basis van beste beschikbare technieken.

Door:

Sidony Venema en Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Artikel Countries question feasibility of air pollution plans, ENDS Daily
Artikel NEC directive: Member states hesitant to commit by 2030, Europolitics

Meer informatie:

VNG-IPO standpunt Beleidspakket Schone Lucht voor Europa juli 2014, VNG
Presentaties Cleaner Air, Better Health conference, Joaquin (Joint Air Quality Initiative)