Nieuws

Publicatie: 25 februari 2019

Door:


Het EU LIFE-Programma is vanaf maart 2019 weer open voor nieuwe projectvoorstellen op het gebied van milieu, natuurbehoud en klimaatactie. Hieraan mogen publieke en private organisaties die cofinanciering zoeken voor projecten meedoen. Dit kunnen bedrijven, overheidsorganisaties en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s, instellingen voor hoger onderwijs, gemeenschapsgroepen) zijn.

Save the date!

In navolging hierop zal er een evenement plaatsvinden op 30 april waarin de deelnemers worden geïnformeerd over de veranderingen ten aanzien van voorgaande oproepen voor projectvoorstellen binnen het LIFE-programma. Registratie voor dit evenement is verplicht en later zullen specifieke updates hierover volgen.

Achtergrond

Het LIFE-programma van de Europese Unie is het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaatactie. De algemene doelstelling van LIFE is bij te dragen aan de uitvoering, bijwerking en ontwikkeling van het EU-beleid inzake milieu- en klimaatwetgeving door projecten met een Europese meerwaarde te co-financieren. LIFE begon in 1992 en tot nu toe zijn er vier volledige fasen van het programma afgerond (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 en LIFE +: 2007-2013). Tijdens deze periode van 1992 tot 2013 heeft LIFE ongeveer 3954 projecten medegefinancierd in de hele EU, wat ongeveer € 3,1 miljard bijdroeg aan de bescherming van het milieu.
Het budgetvoorstel van de Europese Commissie voor de periode 2021-2027 is 60% hoger dan het budget voor de huidige periode 2014-2020. De Europese Commissie stelt een totaal budget voor LIFE voor van 5.45 miljard euro.
Op 15 Februari kondigde de Europese Commissie al aan om 116 miljoen te investeren om de levenskwaliteit binnen de EU te verbeteren. Deze investering is onderdeel van het “LIFE-Programme” en zal  plaatsvinden in Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Italië, Portugal en Slovenië. Deze investering heeft als doel om de lucht, water en natuurkwaliteit te verbeteren in deze landen. Daarbij is in het kader van klimaatactie het doel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Bronnen:

De EU investeer 116 miljoen om de levenskwaliteit te verbeteren, Europa.eu
Oproep voor projectvoorstellen, Europese Commisie