Lokale en regionale leiders tonen ambitie tijdens klimaattop COP23

20 november 2017Klimaat

Op 12 november 2017 hebben honderden lokale en regionale leiders de ‘Bonn-Fiji verklaring’ aangenomen. Hierin worden de wereldwijde inzet, acties, verplichtingen en ambities op het gebied van klimaatbeleid door lokale en regionale overheden onderstreept. De leiders waren bijeen op de COP23, de 23e VN klimaattop in Bonn, Duitsland.

Klimaatakkoord

Lokale en regionale bestuurders vanuit de hele wereld hebben deze Bonn-Fiji verklaring tot het realiseren van het Parijs akkoord ondersteund. Hiermee doen zij een belofte om direct en actief betrokken te zijn bij het verder aanjagen van de benodigde verschuivingen in wereldwijde ontwikkeling. Ambitieuze inzet van regio’s en steden is noodzakelijk om de doelstellingen uit het Parijs akkoord (COP21) te realiseren.

Regionale rol

De burgemeester van Bonn, Ashok Sridharan, verwelkomde alle lokale en regionale partijen en gaf aan dat zij vanaf de eerste stap onderdeel van het proces willen zijn. “We zijn hier om nieuwe coalities te bouwen, samen te werken voor ons klimaat en om maatschappelijke partners, bedrijven en collega’s in onze regio’s en steden aan te moedigen om deel te nemen aan de #Uniting4Climate beweging.” De minister-president van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet vulde hem aan, “lokale en regionale overheden spelen een cruciale rol bij het opstellen van programma’s en in toom houden van klimaatverandering.”

Californië

Jerry Brown en Arnold Schwarzenegger, de huidige en voormalige gouverneurs van de Amerikaanse staat Californië, gaven ieder een keynote speech tijdens de klimaattop. “Staten, regio’s en steden hebben enorm veel invloed, zeker wanneer zij samenwerken. Het zijn de laboratoria voor hervormingen, de motoren voor innovatie en aanwezig daar waar actie vereist is,” aldus Schwarzenegger. Brown vulde aan dat juist de decentrale overheden dicht bij de burgers staan. “Dat resulteert in een zekere directheid en energie waarmee wij onze taken, bijvoorbeeld bij het aanpakken van deze grote maatschappelijke uitdaging van klimaatverandering, kunnen uitvoeren.”

Speciale dag

Sinds een aantal jaren krijgen lokale en regionale leiders als onderdeel van de VN klimaattop op een speciale ‘regio dag’ de ruimte en tijd om bijeen te komen op het conferentie terrein. Onder meer het mondiaal verbond van burgemeesters voor klimaat en energie, de Under2 coalitie, twee essentiële coalities, en het Europees Comité van de Regio’s zijn vertegenwoordigd tijdens die dag. De Bonn-Fiji verklaring verzilvert hun toewijding tot het realiseren van de doelen zoals vastgesteld in het Parijs akkoord en de afspraak om de wereldwijde temperatuurstijging ver beneden de twee graden Celsius te houden. Ook een aantal provinciale en gemeentelijke bestuurders was in Bonn aanwezig om Nederland te vertegenwoordigen.

COP23

Het gastland van deze 23e klimaatconferentie is Fiji, zij organiseren de COP23 samen met de Duitse stad Bonn. De klimaattop wordt bezocht door meer dan 330 politieke leiders en zo’n duizend delegaties. Twee jaar na de grote klimaatconferentie in Parijs spreken delegaties uit de hele wereld over de manier waarop de uitstoot van broeikasgassen nog verder naar beneden gebracht kan worden.

Europees Parlement

Ook in het Europees Parlement (EP) was afgelopen week veel aandacht voor milieu- en natuurbescherming. Op 15 november 2017 nam het EP een resolutie aan waarin het de Europese Commissie oproept tot meer actie. De resolutie is een reactie op het eerder dit jaar door de Commissie gepresenteerde actieplan voor natuur. Hierin is meer financiering voor natuurbescherming in de gehele EU toegezegd en verbeterde begeleiding voor de nationale, regionale en lokale overheden beloofd. Europarlementariërs zijn grotendeels positief over dit actieplan maar moedigen de Commissie en lidstaten aan om grotere politieke prioriteit te geven aan natuur en milieu. Volledige en betrouwbare implementatie van EU natuurbeleid is essentieel.

Comité van de Regio’s

In de resolutie wordt het belang van begeleiding en ondersteuning voor nationale, regionale en lokale overheden bij de implementatie en naleving van natuurbeleid onderstreept. De plannen van de Commissie om richtsnoeren over natuurbeleid te updaten en ontwikkelen worden toegejuicht. Op die manier wordt het begrip van de regelgeving in de praktijk vergroot. Hierbij is tevens een belangrijke rol voor het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) weggelegd. Het EP vraagt de Commissie om de rol van het CvdR te verduidelijken, vooral waar het gaat om het vergroten van bekendheid en betrokkenheid op lokaal niveau.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Bonn-Fiji verklaring
Cities and regions come to COP23, nieuwsbericht ICLEI
COP23 klimaatconferentie, Verenigde Naties
MEPs call on Commission to strengthen nature protection, nieuwsbericht Politico EU
Resolutie, Europees Parlement