Het lot van Britse EU-ambtenaren

1 januari 2018Brexit

De Brexit kan verstrekkende gevolgen hebben voor Britse ambtenaren die werkzaam zijn bij de Europese Unie. Het is momenteel nog onduidelijk hoe er met deze Britse EU-ambtenaren zal worden omgegaan na de Brexit, hoewel er wel steun is betuigd voor deze groep door onder andere Commissievoorzitter Juncker.

EU-burgerschap

Juridisch gezien is het een lastig vraagstuk. In opdracht van het Europees Parlement is er een onderzoek gedaan naar de gevolgen van Brexit voor EU-ambtenaren met Britse nationaliteit. Hieruit komt naar voren dat EU-burgerschap in principe een vereiste is voor een dienstverband als ambtenaar bij de EU. Echter, hiervan kan worden afgeweken. Op basis van artikel 28 sub a van Verordening 31/EEG, 11/EGA, kunnen Britse EU-ambtenaren bij het ‘tot aanstelling bevoegde gezag’ verzoeken om een uitzondering. Het tot aanstelling bevoegde gezag mag namelijk afwijken van deze vereisten.

Geen zekerheid

Echter, volgens het rapport kan er geen zekerheid geboden worden aan Britse EU-ambtenaren op het moment dat zij hun EU-burgerschap verliezen. Sinds de inwerkingtreding van EU-wetgeving, is het expliciet toegestaan om dienstverbanden te verbreken op grond van het verlies van nationaliteit van een van de lidstaten van de EU.

Uittredingsovereenkomst

Dit onderwerp zal mogelijk worden meegenomen in de uiteindelijke uittredingsovereenkomst. Op dit moment is hierover nog geen overeenstemming binnen de Brexit onderhandelingen. Kortom, hierover is nog geen eenduidig antwoord mogelijk.

Brexit-loket voor decentrale overheden

Medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en ministeries kunnen met hun vragen over de Brexit terecht bij het Brexit-loket voor decentrale overheden.

Door:

Jos Pees, Europa decentraal

Bronnen:

Verordening 31/EEG, 11/EGA over het statuut van de ambtenaren, Europese Commissie
The impact of Brexit on the legal status of European Union officials and other servants of British nationality, Europees Parlement

Meer informatie:

Brexit, Europa decentraal
Brexit-loket, Europa decentraal