Luchtkwaliteit moet beter: nieuwe normen voor belangrijkste vervuilers

28 november 2016

Het Europees Parlement heeft op 23 november 2016 tijdens de plenaire sessie in Straatsburg officieel ingestemd met de Commissievoorstellen voor de aanscherping van nationale uitstootplafonds. In juli 2016 bereikten de lidstaten, de Europese Commissie en het Parlement reeds een informeel akkoord over de nieuwe NEC-richtlijn. Het Europees Parlement heeft het akkoord nu dus definitief goedgekeurd.

Voorstel

In de nieuwe National Emission Ceiling (NEC) richtlijn krijgen lidstaten doelstellingen opgelegd voor het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen zoals zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijnstof en ammoniak. De richtlijn zet strengere nationale limieten voor de periode 2020-2029 en na 2030. Aanvankelijk zou ook de uitstoot van methaan worden meegenomen, maar als tegemoetkoming aan de agrarische sector is dit onderdeel uit de richtlijn gelaten. De nieuwe regels richten zich nu enkel op de verontreiniging die door menselijk toedoen in de lucht wordt gebracht. De Europese Commissie kan lidstaten aanspreken op het uitblijven van resultaat.

Volksgezondheid

De voorgestelde vermindering in uitstoot van zes van de meest vervuilende stoffen moet de gezondheidsimpact van luchtvervuiling verminderen met 50% tegen 2030. Dit is hard nodig, luchtvervuiling is namelijk milieudoodsoorzaak nummer één in de EU, het veroorzaakt ieder jaar ongeveer 400.000 vroegtijdige overlijdens.

Oorzaak luchtvervuiling

Volgens het Europees Milieuagentschap zijn de vervuilende stoffen afkomstig van diverse bronnen. Vooral de industrie, transportsector, energieproductie en landbouwsector veroorzaken veel uitstoot en stofdeeltjes.

Nederlandse inzet

Het bereiken van een akkoord bij de herziening van deze richtlijn stond op de prioriteitenlijst van het Nederlands voorzitterschap van de EU. Staatssecretaris Dijksma noemde luchtverontreiniging “een sluipmoordenaar die jaarlijks voor honderdduizenden doden zorgt”. De resolutie werd in het Europees Parlement op 23 november 2016 goedgekeurd met 499 voor stemmen, 177 leden stemden tegen en er waren 28 onthoudingen.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen:

Nieuwsbericht, Groene Ruimte
Persbericht, Europees Parlement

Meer informatie:

NEC-richtlijn, Europese Commissie
Nieuwsbericht ‘Akkoord bereikt voor schonere lucht in EU’, HNP