Lustrumseminar Europa decentraal ‘Europees recht beter geregeld’

15 december 2017

Donderdag 14 december jl. vond het lustrumseminar van Europa decentraal plaats. Dit seminar, ter ere van het 15-jarig bestaan van het kenniscentrum, vond plaats in theater Diligentia. Gastsprekers waren Luuk van Middelaar over zijn boek ‘De nieuwe politiek van Europa’ en coreferent Wim van de Donk.

Luuk van Middelaar

Luuk van Middelaar sprak over improvisatie, houvast en nieuwe politiek. Hij ziet dat er de laatste jaren een metamorfose plaatsvindt: van een regelpolitiek naar een gebeurtenissenpolitiek. Grote gebeurtenissen, bijvoorbeeld Brexit en de vluchtelingencrisis, vragen om adequaat handelen. In sommige gevallen moeten er in enkele dagen of slechts in een paar uur belangrijke beslissingen genomen worden. In zijn boek ‘De nieuwe politiek van Europa’ spreekt hij over de kracht van improvisatie die steeds belangrijker wordt.

Wim van de Donk

Volgens Wim van de Donk mag Europa wel meer politiek worden, er is expliciete aandacht nodig voor de vraag hoe wij met Europese regels omgaan. Hij kan zich wel vinden in de lijn van regelpolitiek naar gebeurtenissenpolitiek. Wim van de Donk verwijst naar een vergelijkbare theorie, die stelt dat de aard van het vraagstuk waar je over praat, in grote zin bepaalt welke politiek je daarover gaat voeren. Daarnaast stelt hij dat decentrale overheden ook last kunnen hebben van de mededingingspolitiek in Brussel: er is teveel regulatie, er mag wel eens wat meer vertrouwen zijn in de kunde van de personen die zich ermee bezig houden.

Quiz ‘kennis van Europa’

Na de pauze nam het publiek deel aan een inhoudelijke quiz over Europa, better regulation en Europeesrechtelijke vraagstukken. Vragen als ‘Wanneer vindt de Brexit plaats’ (antwoord: dat staat juridisch gezien nog niet geheel vast) en ‘Mag de stadsduif gevangen en gedood worden op basis van het EU-recht?’ (antwoord: ja, dit is toegestaan op basis van de Vogelrichtlijn) passeerden de revue. De winnaar van de quiz ontving het boek ‘De nieuwe politiek van Europa’ van Luuk van Middelaar. Na de quiz vond een netwerkborrel plaats waar werd nagepraat over de interessante onderwerpen die de revue passeerden tijdens het lustrumseminar. Europa decentraal kijkt terug op een geslaagde middag.

Door:

Lycke Oomen, Europa decentraal

X