Maatschappelijk aanbesteden, hoe moet dat nu? Er is nu een handreiking!

14 september 2015Aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden is relatief nieuw en vergt van overheden als opdrachtgevers toegepaste kennis en vaardigheden. Er worden echter nog veel kansen gemist, omdat overheidsinstanties – maar ook nieuwe aanbieders – nog onvoldoende op de hoogte zijn van de juridische mogelijkheden die zij bij aanbestedingen tot hun beschikking hebben. Daarom is er nu een handreiking maatschappelijk aanbesteden: Juridische mogelijkheden om de kracht van de samenleving te benutten bij aanbestedingen.

Wat is maatschappelijk aanbesteden?

De overheid draagt de verantwoordelijkheid voor publieke taken steeds vaker over aan de samenleving en maatschappelijke partners. Maatschappelijk aanbesteden is een nieuwe manier om bewoners en maatschappelijke partners bij beleid en uitvoering te betrekken. Daarbij staat het maatschappelijk rendement centraal, de route er naartoe (de uitvoering) laat de overheid over aan de samenleving. Op de website van Europa decentraal kunt u daar hier meer over lezen.

Kenmerken maatschappelijke aanbesteding

Een overheidsinstantie die de innovatieve en effectieve oplossingen van burgers en (sociaal) ondernemers de ruimte wil geven, kan bij het invullen van publieke taken kiezen voor maatschappelijk aanbesteden. Een maatschappelijke aanbesteding kenmerkt zich door:
– intensieve samenwerking met doelgroepen en maatschappelijke stakeholders vroeg in het aanbestedingstraject,
– het wegnemen van (onnodige) knelpunten voor sociale en maatschappelijke partijen om een aanbod te doen en mee te dingen en,
– een focus op maatschappelijke resultaten (outcome) in plaats van uitsluitend op te leveren producten (output).

Leaflet Maatschappelijk aanbesteden

Het leaflet is geschreven door het PPRC in opdracht van het ministerie van BZK en RVO.nl en is van waarde  voor overheidsinstanties (in het bijzonder gemeenten en gemeentelijke inkopers) die maatschappelijke partijen en maatschappelijk aanbod een plek willen geven in aanbestedingen. Ook is het leaflet interessant voor (sociale) ondernemers, maatschappelijke instellingen en bewoners die bij maatschappelijke aanbestedingen betrokken willen worden.

U kunt het Juridisch leaflet Maatschappelijk aanbesteden hier vinden.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Meer informatie:

Aanbestedingen, Europa decentraal
Maatschappelijk aanbesteden, Europa decentraal