Nieuws

Publicatie: 18 februari 2019

Door: en


De Waalse overheid wil een wegenvignet gaan invoeren die voor rekening komt van automobilisten buiten Wallonië. Het Europees Hof van Justitie moet zich nog uitspreken over deze plannen, maar dit wordt door de initiatiefnemers met vertrouwen tegemoet gezien. Een advocaat-generaal (AG) van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft namelijk geconcludeerd dat de tolheffing op de Duitse snelwegen geen discriminatie vormt op grond van nationaliteit.


Tolheffing in Duitsland

In 2015 heeft Duitsland een wet aangenomen die automobilisten verplicht tot het kopen van een vignet om gebruik te kunnen maken van federale wegen. Duitse automobilisten hebben de mogelijkheid om deze tolheffing van de motorrijtuigenbelasting af te trekken. Voor buitenlandse automobilisten bestaat deze mogelijkheid niet. Meerdere EU-lidstaten hebben aangegeven deze tolheffing daarom discriminerend te vinden. Omdat de Europese Commissie wel haar goedkeuring gaf aan de tolheffing heeft Oostenrijk nu een beroep ingediend bij het Hof.

Geen discriminatie buitenlanders

Volgens de advocaat-generaal van het Hof is de tolheffing niet in strijd met Europese non-discriminatieregels. De AG betoogt allereerst dat het onredelijk is om Duitse automobilisten en buitenlandse automobilisten met elkaar te vergelijken. Duitse automobilisten zijn namelijk verplicht ook door middel van de motorrijtuigenbelasting bij te dragen aan de Duitse infrastructuur. Voor buitenlandse automobilisten geldt deze verplichting niet. Deze groepen kunnen daarom niet met elkaar worden vergeleken.
Ten tweede heeft Oostenrijk volgens de AG niet voldoende kunnen aantonen dat de buitenlandse automobilisten als gevolg van de tolheffing een minder gunstige behandeling krijgen ten opzichte van Duitse automobilisten. Omdat buitenlandse automobilisten slechts een vignet voor een korte periode kunnen aanschaffen, zijn ze niet gedwongen een bedrag voor een heel jaar te betalen. Voor Duitse automobilisten is dit wel het geval.

Advies

Volgens de AG is er in het geval van de tolheffing geen sprake van discriminatie op grond van nationaliteit. Daarnaast wijst hij erop dat de heffing in overeenstemming is met het Europese principe dat de gebruiker betaalt. Hij adviseert het Hof dan ook om het beroep van Oostenrijk af te wijzen. Hoewel het Hof niet formeel aan dit advies gebonden is, neemt zij dit nagenoeg altijd over. Wanneer dit gebeurt, is ook in Wallonië de weg vrij voor een dergelijke heffing, waar ook Nederlandse automobilisten mee te maken zouden kunnen krijgen.

Bronnen:

Europees advies: Duitse snelwegvignetten geen discriminatie buitenlanders, NRC
Conclusie van de advocaat-generaal in zaak C-591/17 Oostenrijk/Duitsland, Hof van Justitie EU

Meer informatie:

Commissie wederom akkoord met Duitse tolheffing, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa Decentraal
Vrij verkeer, Kenniscentrum Europa Decentraal
Grensoverschrijdende samenwerking, Kenniscentrum Europa Decentraal