Manifest voor succesvolle start-ups gepresenteerd

24 oktober 2013

Aan de vooravond van de EU-top waar de eengemaakte digitale markt en de digitale economie centraal staan, presenteerde de Startup Europe Leaders Club op woensdag 23 oktober een manifest aan Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad. Hierin geeft de club aan hoe Europa zich moet aanpassen aan het digitale tijdperk en hoe beleidsmakers, op elk niveau en in elk land, het innovatie- en groeiklimaat kunnen verbeteren.

De Startup Leaders Club bestaat uit vooraanstaande Europese webondernemers en geslaagde pioniers van start-up communities. Het is een onafhankelijke groep pioniers op het gebied van webondernemingen, die rolmodellen voor Europese webondernemers zijn en de Commissie richtsnoeren geven over de manier waarop het klimaat voor webondernemers zodanig kan worden verbeterd dat zij in Europa een bedrijf beginnen en ook in Europa blijven. Nadat zij hun manifest aanboden werd het besproken tijdens een rondetafelgesprek met Mark Rutte en andere regeringsleiders en ambassadeurs.

De Startup Leaders Club heeft het Startup Europe-manifest opgesteld, puttend uit de ervaring van tientallen Europeanen die hun droom van een eigen bedrijf op een succesvolle manier in de praktijk hebben gebracht. Het manifest bevat 22 aanbevelingen over onderwerpen als onderwijs en vaardigheden, toegang tot talent, toegang tot kapitaal, gegevensbescherming en denken over leiderschap.

Ondernemerschap stimuleren

De Leaders Club is van mening dat Europese bedrijven dankzij deze aanbevelingen de grootste kans van slagen hebben, en dat daardoor de groei in de EU wordt gestimuleerd. Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor de Digitale Agenda: “Ik vind deze ideeën geweldig. Wij moeten ervoor zorgen dat de ondernemers van Europa een stem krijgen. Ik hoop dat alle Europese leiders deze suggesties ter harte nemen, zodat wij op een andere manier over startende bedrijven, ondernemers en wereldwijd leiderschap gaan denken.”

De “Leaders Club” is slechts één element van Startup Europe, het plan van de Commissie om ICT te bevorderen en webondernemers de mogelijkheden te bieden om in Europa een bedrijf op te richten en dat bedrijf in Europa tot bloei te laten komen.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Europese Commissie, ‘Top-tech entrepreneurs present manifesto for start-up success’, 23-10-2013

Meer informatie:

Startup Europe Leaders Club
Startup Europe-manifest
Startup Europe
Neelie Kroes