Mark Rutte: Brussel dient de lidstaten, niet andersom

5 maart 2018

Afgelopen vrijdag gaf Premier Rutte aan de Bertelsmann Stiftung in Berlijn, in navolging van de Franse president Macron, zijn visie over de toekomst van Europa. Premier Rutte sprak drie kwartier en zette zijn visie uiteen in drie leidende principes.

Leidende principes

Volgens premier Rutte zou de EU moeten opereren volgens drie leidende principes:

 1. de Europese Unie moet de lidstaten voordelen opleveren op het gebied van welvaart, veiligheid en stabiliteit;
 2. de EU moet de lidstaten dienen, niet andersom;
 3. afspraak is afspraak.

Deze principes zouden de leidraad moeten zijn voor het aanpakken van grensoverschrijdende problematiek, aldus Mark Rutte. De EU is geen menu, zei hij, lidstaten moeten zich houden aan de afspraken die zijn gemaakt.

Negen voorstellen

Na een uiteenzetting van deze leidende principes deed premier Rutte negen concrete voorstellen waar de  EU zich in de toekomst op zou moeten richten.

 1. Interne markt

Om de Europese interne markt verder te integreren moet de interne dienstenmarkt verder worden aangescherpt. Op dit moment kent de EU 5000 beschermde beroepen, dat is onnodig volgens Rutte. Alleen beroepen die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en consumentenbescherming zouden beschermd moeten blijven.

 1. Afspraak is afspraak

Bestaande overeenkomsten moeten gehonoreerd worden, beginnend met betere samenwerking tussen inspectiediensten om grensoverschrijdende fraude aan te pakken.

 1. Europees Monetair Fonds

Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) moet een Europees Monetair Fonds (EMF) worden.

 1. Staatsschuld herstructurering op Europees niveau

In het kader van het mogelijk toekomstige EMF zou er een Sovereign Debt Restructuring Mechanism komen. Dit houdt een formalisering in van de bestaande praktijk van houders van staatsobligaties die meebetalen aan de herstructurering van mogelijke onhoudbare staatsschulden van EU lidstaten.

 1. Militaire transporten binnen de EU

De militaire infrastructuur van de EU moet beter, militaire transporten binnen de EU moeten sneller goedgekeurd worden.

 1. Gemeenschappelijk Europees Asiel Stelsel

Het optuigen van een werkend Gemeenschappelijk Europees Asiel Stelsel inclusief verhuizingsmechanisme. Op dit moment kent de EU zo’n systeem ook, maar werkt het niet naar behoren.

 1. Nog méér vermindering CO2 uitstoot

Een vermindering van CO2 uitstoot van 55% in 2030. Op dit moment is de doelstelling van de Europese Unie een vermindering van 40% CO2 uitstoot ten opzichte van 1990.

 1. Minder geld voor de EU na Brexit

Accepteren dat het volgende Meerjarig Financieel Kader (het meerjarige budget van de EU) lager zal uitvallen vanwege de Brexit. Dit zou als gevolg hebben dat er waarschijnlijk minder geld beschikbaar is voor de structuurfondsen. 

 1. Voorwaarden aan Europees geld

Verbind voorwaarden aan het EU budget om lidstaten te stimuleren hun economie te moderniseren en herstructureren.

Hoewel dit de eerste keer was dat de premier een speech over de toekomst van Europa gaf, waren veel van zijn voorstellen niet nieuw. Posities zoals het verkleinen van het EU-budget zijn al langer bekend. Nederland staat hier vooralsnog vrijwel alleen in, zowel Duitsland als Frankrijk vinden dat het budget mag groeien. De Franse president Macron sprak al eerder over zijn visie voor de toekomst van Europa.

Door:

Fabian Wondergem

Bron:

Speech van de premier van Nederland, Rijksoverheid

Meer informatie:

Regionaal beleid en structuurfondsen, Europa decentraal
Speech Macron, vergaande samenwerking en hervorming EU nodig