Mededingingsrecht: Commissie bestraft Google

Google heeft een boete van € 2.42 miljard gekregen van de Europese Commissie. Volgens de Commissie heeft het Amerikaanse bedrijf namelijk in strijd gehandeld met de Europese mededingingsregels door misbruik te maken van de machtspositie. Het betreft de markt van zoekmachines. Google heeft voordelen verschaft voor de eigen prijsvergelijkingsdienst, Google Shopping.

Google Shopping

Volgens de Commissie laat Google in de eigen zoekmachine de prijsvergelijkingen van Google Shopping hoger uitkomen dan andere prijsvergelijkingsdiensten. Hierdoor wordt er voordeel verschaft aan Google Shopping ten opzichte van de andere diensten. De Commissie is daarom van mening dat het gaat om misbruik van de machtspositie die Google heeft op de markt van zoekmachines.

Maatregelen tegen Google

De Commissie heeft in 2015 al bezwaren geuit aan het bedrijf met betrekking tot Google Shopping. Na zeven jaar onderzoek is nu besloten een boete van € 2.42 miljard op te leggen aan Google voor het misbruik. Het is de hoogste boete tot op heden van de Commissie. Ook is Google verzocht binnen 90 dagen de werking van Google Shopping aan te passen. Anders kan het bedrag van de boete nog verder oplopen. Google zelf heeft aangegeven het oneens te zijn met de boete en beroep tegen de beslissing te overwegen.

Andere onderzoeken

Ook in twee andere zaken kwam de Commissie tot de voorlopige conclusie dat Google misbruik heeft gemaakt van hun machtspositie. Hier gaat het onder andere om de beperkingen die Google oplegt aan Android-apparaten.

Apple is eerder ook op de vingers getikt door de Commissie. Door middel van fiscale voordelen heeft Apple jarenlang ongeoorloofde staatssteun ontvangen van de Ierse overheid, aldus de Commissie. In dit geval werd er geen boete opgelegd maar werd de Ierse overheid verzocht een bedrag van € 13 miljard terug te vorderen van Apple.

Decentrale overheden

Decentrale overheden die als onderneming op de markt treden zijn ook gebonden aan de mededingingsregels. Ook zij mogen geen misbruik maken van een machtspositie (art. 102 VWEU).

Door:

Tiemen Peters en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Commission fines Google €2.42 billion for abusing dominance as search engine by giving illegal advantage to own comparison shopping service, Persbericht Europese Commissie

Meer informatie:

Europees mededingingsrecht, Europa decentraal
Misbruikverbod, Europa decentraal