Meedenkers gezocht over herziening EU-afvalbeleid

25 april 2013Milieubeleid

De Europese Commissie werkt aan voorstellen voor herziening van het EU-afvalbeleid. De herziening betreft onder andere: de doelstellingen in de kaderrichtlijn afvalstoffen, de richtlijn storten van afvalstoffen en de verpakkingsrichtlijn. De VNG zoekt gemeentelijke experts om mee te denken over het VNG-standpunt hierover.

De door de werkgroep voorgestelde VNG-standpunten worden uiteindelijk vastgesteld door de VNG-commissie Milieu & Mobiliteit.

Onderwerpen

De werkgroep bespreekt onder meer:

– De reactie op een internetconsultatie van de Europese Commissie.
– Het opstellen van een VNG-position paper.
– Inbreng voor de werkgroep afval van onze Europese koepelvereniging.

Het is een mooie manier om direct op de hoogte te blijven van en te kunnen reageren op de Brusselse ontwikkelingen! Besef wel dat de reactietermijnen vaak erg kort zijn en de documentatie veelal Engelstalig is.

Contact

Heeft u interesse in deelname aan deze werkgroep? Neem dan contact op met Kim van Berlo via e-mail kim.vanberlo@vng.nl of tel. 070 – 373 88 67.

Door:

VNG

Bron:

Dit bericht is overgenomen van de VNG

Meer informatie:

Afval, Milieu en Klimaat