Meer duidelijkheid over de AGVV

21 maart 2016Staatssteun

De Europese Commissie heeft het bestaande FAQ-document over de toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), verruimd. Dit document kan decentrale overheden verduidelijking bieden over de AGVV. De FAQ gaat in op alle 58 artikelen van de verordening.

Het FAQ-document

De FAQ bied onder andere gemeenten, provincies en waterschappen, ondersteuning over de toepassing van de AGVV. Het is een geschikt hulpmiddel om antwoorden te vinden op vragen over specifieke artikelen. Zo licht het document definities en terminologie toe, ter verduidelijking van de AGVV.

Er is vooralsnog geen Nederlandse versie van de verordening gepubliceerd. Op de website van Europa decentraal vind u meer informatie over de AGVV. Mocht u alsnog vragen hebben over de werking van de AGVV, dan kunt u deze voorleggen aan onze helpdesk.

Mogelijkheden AGVV

De AGVV biedt de mogelijkheid om voor een groot aantal categorieën steun te verlenen, zonder dat de staatssteunregels worden overtreden. Steun kan zo staatssteunproof gemaakt worden, een gemeente, provincie of waterschap hoeft alleen een kennisgeving van de steunmaatregel te doen. Decentrale overheden maken in toenemende mate gebruik van de vrijstellingen onder de AGVV.

In praktijk blijkt het soms lastig te zijn om na te gaan wanneer er gebruik gemaakt kan worden van de vrijstellingen onder de AGVV. De verordening is erg uitgebreid en kan als complex worden beschouwd. Het FAQ is daarom een handig document dat als naslagwerk hiertoe kan dienen.

Europa decentraal ondersteunt bij kennisgevingen

Europa decentraal ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van BZK bij de uitvoering op het gebied van staatssteunrapportages en -kennisgevingen. Gemeenten en provincies die een kennisgeving onder de AGVV willen doen, nemen contact op met Europa decentraal. Waterschappen kunnen terecht bij het ministerie van IenM.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

State Aid weekly E-news, nieuwsbrief Europese Commissie

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Algemene groepsvrijstellingsverordening, Europa decentraal
Kennisgevingen-barometer, Europa decentraal
General Exemption Block Regulation: FAQ, Europese Commissie