Meer investeren in grensoverschrijdende spoor- en wegverbindingen

Lokale en regionale bestuurders roepen de EU-instellingen en nationale regeringen op meer te investeren in vervoersverbindingen in grensregio’s. Dit is van belang om de leef- en werkomstandigheden van Europese burgers in die regio’s te verbeteren. Dat is de conclusie van het rapport ‘ontbrekende verbindingen in grensregio’s’ dat de Gelderse gedeputeerde Michiel Scheffer op 8 februari 2017 namens het Comité van de Regio’s presenteerde in Brussel.

Lokale verbindingen

Michiel Scheffer is namens het Comité van de Regio’s de verantwoordelijke rapporteur op het onderwerp. Scheffer: “er wordt vanuit Brussel, via het TEN-T programma, veel geïnvesteerd in de grote weg-, water- en spoorverbindingen. Maar juist voor de kleine, lokale verbindingen is er geen Europees geld. Je kunt als het ware makkelijker van Rotterdam naar Düsseldorf reizen, dan van Doetinchem naar Bocholt.”

Doodlopende wegen

In Europa lopen honderden wegen en spoorwegen dood bij de grens. Dat is een probleem voor mensen die langs de grens wonen. Veel mensen wonen in het ene land en werken in het andere. Maar ook de zorg, recreatie en scholen zijn de dupe van het gebrek aan doorgaande wegen. Volgens Scheffer is juist in die grensregio’s nog veel winst te behalen in economische groei en banen.

Connecting Europe Facility (CEF)

Op dezelfde dag lanceerde de Europese Commissie een 2017 CEF-transport call. Er wordt € 1 miljard beschikbaar gesteld voor projecten in de Europese transportsector. Doel  van deze call is onder andere het verwijderen van knelpunten en het overbruggen van missende verbindingen in grensoverschrijdende gebieden. Een voorwaarde voor financiering is betrokkenheid van private investeerders bovenop de normale EU-subsidiefinanciering. Deze CEF-transport call staat nu open en heeft twee deadlines, 14 juli en 30 november 2017. Meer informatie over deze call en bijbehorende Info Day op maandag 27 februari vindt u hier.

Openbaar vervoer

In het CvdR-rapport adviseert Scheffer de EU te starten met het beter afstemmen van het openbaar vervoer over de grens. Een eerste stap is het beter afstemmen van de dienstregelingen over de grens. Een tweede stap is het realiseren van grensoverschrijdende OV-concessies. Een goed voorbeeld is de sprinter Arnhem-Düsseldorf die in het voorjaar van 2017 gaat rijden. Reizigers uit Emmerich kunnen straks weer met de trein naar Arnhem. Omrijden, via Nijmegen bijvoorbeeld, is niet langer nodig. Dit scheelt tijd en geld.

Advies

Scheffer stelt tevens voor om de regelgeving voor aanbestedingen van grensoverschrijdende wegen te harmoniseren en veiligheidssystemen op het spoor te standaardiseren. De regionale samenwerking binnen Interreg kan hier een belangrijke rol in spelen. Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) moet mogelijkheden bieden voor financiering van grensverbindingen, zoals de elektrificatie van drukke spoorlijnen in de grensregio’s.

Regelgeving

Behalve het gebrek aan investeringen vormt regelgeving namelijk vaak ook een groot obstakel voor infrastructuurprojecten in grensgebieden. Regio’s en steden stellen voor om de huidige problemen aan te pakken door het Luxemburgse voorstel voor een Europese grensoverschrijdende overeenkomst goed te keuren. Dat maakt het mogelijk de infrastructuurregels van het ene land in de aangrenzende regio van een ander land toe te passen.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen:

Persbericht, Provincie Gelderland
Persbericht, Comité van de Regio’s
CEF blending call, Europese Commissie